LienVietPostBank [HOT] LienVietPostBank tuyển dụng 134 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG (tháng 4, 5/2016)

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
1​
Quảng Trị - Trưởng phòng khách hàng Quảng Trị
30/04/2016
2​
Khu vực Hồ Chí Minh - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
30/04/2016
3​
Quảng Nam - Trưởng/Phó phòng giám sát hoạt động Quảng Nam
31/05/2016
4​
Quảng Nam - Trưởng/Phó phòng khách hàng Quảng Nam
31/05/2016
5​
Quảng Nam - Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam
31/05/2016
6​
Quảng Nam - Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp Quảng Nam
31/05/2016
7​
Hội sở - Các vị trí Chuyên viên Khối Quản lý và Phát triển doanh nghiệp Hà Nội
31/05/2016
8​
Khu vực Hà Nội– Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội
31/05/2016
9​
Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội
31/05/2016
10​
Lâm Đồng - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Lâm Đồng
31/05/2016
11​
Huế - Chuyên viên Giám sát hoạt động PGD Phong Điền, PGD Phú Lộc Thừa Thiên- Huế
31/05/2016
12​
Đà Nẵng - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Đà Nẵng
31/05/2016
13​
Yên Bái - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Khách hàng Yên Bái
31/05/2016
14​
Hội sở - Chuyên viên Phòng Kiểm toán tín dụng Hà Nội
30/04/2016
15​
Hội sở - Chuyên viên Phòng Kiểm toán phi tín dụng Hà Nội
30/04/2016
16​
Yên Bái - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Giám sát Hoạt động Yên Bái
31/05/2016
17​
Hội sở - Khối Kiểm toán - Chuyên viên Kiểm toán các Phòng Giao dịch Bưu điện Hà Nội
30/04/2016
18​
Yên Bái - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Kế toán - Ngân quỹ Yên Bái
31/05/2016
19​
Đà Nẵng - Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh Đà Nẵng
31/05/2016
20​
Vũng Tàu - Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp/ cá nhân Bà Rịa - Vũng Tàu
30/04/2016
21​
Vũng Tàu - Chuyên viên giám sát hoạt động Bà Rịa - Vũng Tàu
30/04/2016
22​
Hậu Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hậu Giang
15/05/2016
23​
Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Cà Mau
15/05/2016
24​
Bạc Liêu - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bạc Liêu
15/05/2016
25​
An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang
15/05/2016
26​
Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên Tra soát đối soát - Phòng Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
27​
Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ - Phòng Vận hành và Kỹ thuật Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
28​
Bến Tre - Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân Bến Tre
Đang Tuyển
29​
Bắc Ninh -Phó Giám đốc Chi nhánh (Phụ trách kinh doanh) Bắc Ninh
30/04/2016
30​
Đồng Nai - Trưởng/Phó phòng Khách hàng Đồng Nai
30/04/2016
31​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng, CV Hỗ trợ kinh doanh, CV Giám sát hoạt động Đồng Nai
Đang Tuyển
32​
Đồng Nai - Giám đốc Phòng Giao Dịch Đồng Khởi Đồng Nai
Đang Tuyển
33​
Khu vực Hồ Chí Minh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
34​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Phó phòng phụ trách Ban Chính sách giá Hà Nội
07/05/2016
35​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Phó phòng phụ trách Ban Quản lý hiệu suất Hà Nội
06/05/2016
36​
HO-Trưởng/Phó phòng Phụ trách Ban Triển khai sản phẩm và dịch vụ Hà Nội
07/05/2016
37​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá Hà Nội
06/05/2016
38​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Quản lý hiệu suất Hà Nội
06/05/2016
39​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Chuyên viên ban Triển khai SPDV Hà Nội
06/05/2016
40​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ bán lẻ Hà Nội
06/05/2016
41​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ doanh nghiệp Hà Nội
06/05/2016
42​
Hội sở - Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế sản phẩm tín dụng bán lẻ Hà Nội
06/05/2016
43​
Hội sở - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Hà Nội
06/05/2016
44​
Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm khu vực phía Bắc Bắc Cạn, Bình Thuận, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Yên Bái
31/05/2016
45​
Khu vực Hà Nội - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên và Giao dịch viên Bắc Cạn
31/05/2016
46​
Huế - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bắc Giang
31/05/2016
47​
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Nghệ An
31/05/2016
48​
Ninh Bình - PGD Kim Sơn - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Ninh Bình
31/05/2016
49​
Hội sở - Tổ trưởng Tổ Thẩm định - Trung tâm HTKD Gia Lai
30/04/2016
50​
Dung Quất - Phó Trưởng phòng khách hàng Quảng Ngãi
31/05/2016
51​
Nghệ An – PGD Thái Hòa - Chuyên viên Giám sát Hoạt động Nghệ An
31/05/2016
52​
Bắc Ninh - Trưởng phòng khách hàng Bắc Ninh
31/05/2016
53​
Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý Ninh Bình
31/05/2016
54​
Hội sở - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Hà Nội
31/05/2016
55​
Tuyên Quang - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Giám sát Hoạt động Tuyên Quang
15/05/2016
56​
Tuyên Quang -Trưởng/Phó phòng kế toán ngân quỹ Tuyên Quang
15/05/2016
57​
Tuyên Quang - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Khách hàng Tuyên Quang
15/05/2016
58​
Thái Bình - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Thái Bình
15/05/2016
59​
Thái Bình-Phó Giám đốc Chi nhánh Thái Bình
15/05/2016
60​
Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên Quảng Ninh
15/05/2016
61​
Thái Nguyên -Phó Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên
30/04/2016
62​
Thái Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý Thái Bình
30/04/2016
63​
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Nam Định
15/05/2016
64​
Huế - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp Thừa Thiên- Huế
30/04/2016
65​
Huế - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Thừa Thiên- Huế
30/04/2016
66​
Huế - Giao dịch viên Thừa Thiên- Huế
30/04/2016
67​
Ninh Thuận - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng Giao dịch Bưu điện Ninh Thuận
30/04/2016
68​
Hội sở Hà Nội -Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng và Dịch vụ Ngân hàng Hà Nội
24/04/2016
69​
Bình Thuận-Giao dịch viên Bình Thuận
30/04/2016
70​
Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Trà Vinh
06/05/2016
71​
Bình Thuận-Chuyên viên Kế toán Bình Thuận
30/04/2016
72​
Quảng Ninh-Chuyên viên khách hàng Quảng Ninh
31/05/2016
73​
Hội sở - Chuyên viên phòng Hành chính Quản trị - Khối văn phòng Hà Nội
30/04/2016
74​
Hà Nội - Chuyên viên Phòng quản lý xây dựng cơ bản Hà Nội
30/04/2016
75​
Hà Nội - Chuyên viên Tra soát đối soát - Phòng Kế toán thanh toán Hà Nội
30/04/2016
76​
Hội sở - Chuyên viên Phòng Vận hành kỹ thuật - Khối Ngân hàng Điện tử Hà Nội
30/04/2016
77​
Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân Sóc Trăng
Đang Tuyển
78​
Hội sở - Khối nhân sự - Trưởng bộ phận Xây dựng chương trình đào tạo Hà Nội
30/04/2016
79​
Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại Chi nhánh Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đang Tuyển
80​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
Đang Tuyể
81​
Vĩnh Long - Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ Vĩnh Long
21/04/2016
82​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
29/04/2016
83​
Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Kon Tum
28/04/2016
84​
Kon Tum - Trưởng phòng giám sát hoạt động Kon Tum
28/04/2016
85​
Kon Tum - Phó Giám đốc Chi nhánh Kon Tum
28/04/2016
86​
Khối Công nghệ thông tin tuyển dụng các vị trí Hồ Chí Minh
28/04/2016
87​
Đà Nẵng - Giao dịch viên Đà Nẵng
24/04/2016
88​
Bến Tre - Giao dịch viên Bến Tre
Đang Tuyển
89​
Hội sở - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội
15/05/2016
90​
Đăk Lăk - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Dak Lak
30/04/2016
91​
Bình Thuận - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Bình Thuận
15/05/2016
92​
Hải Dương - Chuyên viên KHCN, Giao dịch viên, Kiểm ngân Hải Dương
15/05/2016
93​
Dung Quất - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên, Lái xe Quảng Ngãi
31/05/2016
94​
Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên, Kiểm ngân Hà Nam
30/04/2016
95​
Hà Nam - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nam
30/04/2016
96​
Vĩnh Phúc - Kiểm soát viên & Giao dịch viên Phòng Kế toán Ngân quỹ Vĩnh Phúc
30/04/2016
97​
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng Giao dịch Bưu điện và Chuyên viên Hành chính Nhân sự Vĩnh Phúc
30/04/2016
98​
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng & Chuyên viên Giám sát Hoạt động Vĩnh Phúc
30/04/2016
99​
Hội sở - Giám đốc/ Phó Giám đốcTrung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại Chi nhánh Hà Giang
Bắc Cạn, Dak Nông, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nam, Quảng Nam, Yên Bái
30/04/2016
100​
Hội sở - Tổ trưởng Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Quảng Nam
30/04/2016
101​
Hội sở - Phó Giám đốc Khối Pháp chế & Quản lý Rủi ro phụ trách QLRR Hà Nội
30/04/2016
102​
Đăk Lăk– Chuyên viên Giám sát hoạt động Dak Lak
30/04/2016
103​
Thanh Hóa – Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Khách hàng Thanh Hóa
30/04/2016
104​
Bắc Ninh-PGD Yên Phong-Giám đốc Phòng Giao Dịch Bắc Ninh
30/04/2016
105​
Quảng Trị - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ Quảng Trị
30/04/2016
106​
Lâm Đồng - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ Lâm Đồng
30/04/2016
107​
Lạng Sơn – PGD Hữu Lũng- Giám đốc Phòng Giao dịch, Kiểm soát viên Lạng Sơn
31/05/2016
108​
Thanh Hóa – PGD Ngọc Lặc– Giám đốc Phòng Giao dịch, Kiểm soát viên Thanh Hóa
30/04/2016
109​
Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Vĩnh Long
21/04/2016
110​
Đồng Tháp - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Đồng Tháp
21/04/2016
111​
Huế - Trưởng phòng khách hàng Thừa Thiên- Huế
30/04/2016
112​
Huế - Chuyên viên Khách hàng cá nhân và Chuyên viên Quản lý Hành chính Thừa Thiên- Huế
30/04/2016
113​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Thẩm định - Trung tâm HTKD Bình Phước, Bình Thuận, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thái Bình
30/04/2016
114​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Cạn, Bến Tre, Dak Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái
30/04/2016
115​
Thanh Hóa – Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Phòng Giám sát Hoạt động Thanh Hóa
30/04/2016
116​
Lào Cai-Phó Giám đốc Chi nhánh (Phụ trách kinh doanh) Lào Cai
31/05/2016
117​
Lào Cai -Trưởng phòng Khách hàng Lào Cai
31/05/2016
118​
Lào Cai - Giám đốc Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Lào Cai
31/05/2016
119​
Lào Cai - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên Lào Cai
31/05/2016
120​
Nghệ An -Phó Giám đốc Chi nhánh (Phụ trách kinh doanh) Nghệ An
31/05/2016
121​
Khu vực Hà Nội - Giám đốc Phòng Giao dịch & Tổ trưởng Tổ Kinh doanh Phòng Giao dịch Hà Nội
30/04/2016
122​
Khu vực Hà Nội - Phó Giám đốc Chi nhánh (phụ trách Kinh doanh) Hà Nội
30/04/2016
123​
Khu vực Hà Nội - Tuyển dụng các vị trí Quản lý tại Chi nhánh Hà Nội
30/04/2016
124​
Hội sở - Giám đốc/ Phó Giám đốcTrung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại Chi nhánh Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
125​
Bình Phước - Các vị trí cần tuyển dụng Bình Phước
Đang Tuyển
126​
Long An - Các vị trí cần tuyển dụng Long An
Đang Tuyển
127​
Kiên Giang - CVGSHĐ, CVKHDN, CVKHCN, CVHTPTKD, CVQLPGDBĐ Kiên Giang
Đang Tuyển
128​
Cần Thơ - PGD Thốt Nốt - Chuyên viên Giám sát Hoạt động, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Cần Thơ
Đang Tuyển
129​
Bến Tre - Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Bến Tre
Đang Tuyển
130​
Bến Tre - Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Bến Tre
Đang Tuyển
131​
HO_Trưởng/Phó phòng Thẩm định Tài sản Đảm bảo KV Phía Nam Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
132​
Hội Sở - Trưởng Phòng Tái Thẩm Định KV Phía Bắc Hà Nội
Đang Tuyển
133​
HO - Phó Trưởng Phòng Nhân Sự Hà Nội
Đang Tuyển
134​
Hội sở - Trưởng phòng Pháp chế Hà Nội
Đang Tuyển
[TBODY] [/TBODY]
Cách thức nộp hồ sơ: click vào tin tuyển dụng vị trí tương ứng để xem chi tiết

Tải Đơn ứng tuyển theo mẫu của LienVietPostBank tại đây


LienVietPostBank
 

Hiiinn

Thành viên
Các bác ơi, e muốn làm banker, vừa thi VTB xog nhưng chắc tạch r, thấy bank này đag tuyển nhiu ghê, nhưng toàn yêu cầu kinh nghiệm >1 năm hđ trog lĩnh vực tài chính, e vừa ra trường 2k15, k kinh nghiệm, chuyên ngành QTKD, ko quen pit ai... có nên liều dấn thân apply k các bác T.T
 

ThanhTung.Le251

Verified Banker
Các bác ơi, e muốn làm banker, vừa thi VTB xog nhưng chắc tạch r, thấy bank này đag tuyển nhiu ghê, nhưng toàn yêu cầu kinh nghiệm >1 năm hđ trog lĩnh vực tài chính, e vừa ra trường 2k15, k kinh nghiệm, chuyên ngành QTKD, ko quen pit ai... có nên liều dấn thân apply k các bác T.T

bạn cứ nộp thôi, ko nộp thì chắc chắn ko được, nộp thì còn có cơ hội, nhiều vị trí ghi là ưu tiên kinh nghiệm 1 năm chứ có phải bắt buộc kinh nghiệm 1 năm (trở lên) đâu :)
 

hamanhphu

Verified Banker
trong từng vị trí có ghi nộp qua mail mà sao trên web lại có nút nộp đơn trực tuyến như của BIDV thế nhỉ, có ai apply chưa thế :p
 

mèo siêu nhân

Thành viên tích cực
Trải nghiệm làm việc tại liên Việt postbank như thế nào ạ....cơ hội và thách thức so với các ngân hàng thương mại lớn khác như thế nào. ..bác nào làm rùi chia sẻ với tụi em với. ...Giữa vietinbank và lienvietpostbank thì nên chọn ai ạ. ....mức thu nhập và cơ hội ở 2 ngân hàng này có chênh lệch nhiều ko ạ
 

nono

Thành viên
Trải nghiệm làm việc tại liên Việt postbank như thế nào ạ....cơ hội và thách thức so với các ngân hàng thương mại lớn khác như thế nào. ..bác nào làm rùi chia sẻ với tụi em với. ...Giữa vietinbank và lienvietpostbank thì nên chọn ai ạ. ....mức thu nhập và cơ hội ở 2 ngân hàng này có chênh lệch nhiều ko ạ
bạn cho mình hỏi là apply vào nh này thì đợi bao lâu đi thì được gọi thi test vậy
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top