Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB:

I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Các vị trí tuyển dụng


Vị trí Quản lý

TT​
Chức danh​
Mã số ứng tuyển​
Địa điểm​
1​
Phó Giám đốc Chi nhánh
PGD.CNH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Thái Nguyên, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Tiền Giang.​
2​
Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch
PGD.PGD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Campuchia.​
3​
Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp
TPH.KHDN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Đồng Nai.​
4​
Trưởng/Phó phòng Khách hàng cá nhân
TPH.KHCN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bình Dương, Lâm Đồng, Quảng Nam​
5​
Trưởng/Phó trưởng phòng thẩm định
TPH.THDI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Bình Phước, Đồng Tháp, Sóc Trăng.​
6​
Trưởng/Phó phòng Kế toán
TPP.KTKT​
Chi nhánh Tuyên Quang, Huế​
7​
Trưởng/Phó phòng DVKH
TPH.DVKH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sóc Trăng.​
8​
Trưởng/Phó phòng Thẻ
TPH.PTHE​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Long An, Tiền Giang.​
9​
Trưởng/Phó TP Marketing & CSKH
TPH.MKTI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn.​
10​
Trưởng /Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế
TPH.TTQT​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội.​
11​
Phó TP Hành chính Quản trị
TPH.HCTH​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Tiền Giang.​
12​
Phó trưởng phòng CNTT
TPH.CNTT​
Chi nhánh An Giang​
13​
Trưởng phòng Ngân quỹ
TPH.NQNQ​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Đồng Tháp, Vũng Tàu.​
[TBODY] [/TBODY]
Vị trí Chuyên viên


TT​
Chức danh​
Mã số ứng tuyển​
Địa điểm​
14​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
CVI.KHDN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Quảng Nam, Kiên Giang, An Giang, Long An, Bình Dương, Cân Thơ, Đông Nai, Đồng Tháp, Campuchia​
15​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
CVI.KHCN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Lào, Campuchia.​
16​
Chuyên viên thẩm định
CVI.TDTD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Huế, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Lào.​
17​
Chuyên viên HTTD
CVI.HTTD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Campuchia, Lào​
18​
Chuyên viên Kế toán
CVI.KTKT​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bình Dương.​
19​
Kiểm soát viên
KSV.DVKH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Bình Phước, Campuchia.​
20​
Giao dịch viên
GDV.DVKH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hưng Yên, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tiền Giang, Cần Thơ (PGD Thạnh An), Tiền Giang, Campuchia, Lào (ưu tiên người bản địa)
21​
Chuyên viên Thẻ
CVI.PTHE​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng​
22​
Chuyên viên Marketing & CSKH
CVI.MKTI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, An Giang, Tiền Giang, Campuchia.​
23​
Chuyên viên Thanh toán quốc tế
CVI.TTQT​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Lào.​
24​
Chuyên viên Nhân sự
CVI.NSNS​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.​
25​
Chuyên viên CNTT
CVI.CNTT​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Bình Dương, Lào​
26​
Chuyên viên Nguồn vốn
CVI.NQNQ​
Chi nhánh Lào​
[TBODY] [/TBODY]
Ghi chú:


- Ứng viên ứng tuyển vào địa bàn nào thì ghi mã tuyển dụng trong hồ sơ ứng viên theo hướng dẫn sau:
Mã Vùng – Mã ứng tuyển
- Ví dụ: ứng tuyển tại khu vực Hà Nội vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân: HAN.CVI.KHCN

Mã Vùng ứng tuyển: Vui lòng xem tại đây

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng: Vui lòng xem tại đây

II. Hình thức nộp hồ sơ

1. Hồ sơ ứng viên (áp dụng cho mọi trường hợp ứng viên ứng tuyển vào SHB):
File mềm excel 2003 Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB (tải tại đây). Lưu ý: không chỉnh sửa thêm bớt, cột, dòng, không gửi file ảnh, file scan, file pdf, file nén hoặc file word.

2. Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã vùng - Mã số - Họ tên ứng viên
Ví dụ: HAN - CVI.HCTH - Nguyen Van A

3. Ứng viên nộp file mềm HỒ SƠ ỨNG VIÊN (theo mẫu tải tại đây) qua email: [email protected]

Lưu ý:

- SHB chỉ nhận các hồ sơ thực hiện đúng hướng dẫn nộp hồ sơ nêu trên. Ứng viên không gửi hồ sơ qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân trung gian nào và không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào liên quan tới việc thi tuyển vào SHB.
- Điều kiện: Ứng viên không còn các nghĩa vụ phải thực hiện tại Đơn vị đang công tác nếu được trúng tuyển và nhận việc tại SHB.

III. Hồ sơ dự tuyển nộp khi đến dự phỏng vấn

1) Đơn xin việc viết tay (ghi rõ vị trí ứng tuyển).
2) Hồ sơ ứng viên có dán ảnh (theo mẫu tải tại đây)
3) Giấy khám sức khỏe.
4) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương.
5) Bản sao có công chứng: hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng có liên quan, bảng điểm.
6) Các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây (nếu có).

IV. Hạn nộp hồ sơ/Lịch phỏng vấn

- Hạn chót nộp hồ sơ: 30/08/2014

- Lịch tổ chức thi tuyển/phỏng vấn: Dự kiến 01-02 tuần sau khi hết hạn nộp hồ sơ.


SHB
 
Last edited:

gausao

Thành viên
Mình hôm nay đã được chi nhánh Thái Bình gọi đi phỏng vấn vào hôm chủ nhật nhé. Mình nộp đợt hạn 30/8 ấy. Nên các bạn ở Hà nội chờ 1,2 ngày nữa xem
 

tubungno

Verified Banker
Các bạn đợi dài cổ đều chưa đi lf gì cứ đợi à hay làm tạm gì rồi
 


Top