Hỏi

huy_dk

Thành viên mới
Các bạn thẩm định cho mình hỏi 1 tháng trung bình các bạn giải quyết được bao nhiêu hồ sơ,và có khoảng bao nhiêu hồ sơ nộp 1 tháng
 
Top