Hỏi về quản trị rủi ro lãi suất

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

cho12

Thành viên
Các bạn cho hỏi. Nếu các khoản vay trung và dài hạn gần đến thời gian đáo hạn thì đây có được xem là tài sản nhạy cảm với lãi suất hay không. Theo mình học thì các khoản vay ngắn hạn có thời hạn còn lại dưới n tháng thì được xem là nhay cảm với lãi suất còn trung và dài hạn thì không biết. Mong mọi người giúp đỡ [-O
 

Rain_Maker112

Verified Banker
Trung và dài hạn thì nhưng sắp đến lúc đáo hạn thì khác gì ngắn hạn về độ nhạy cảm với lãi suất? Trừ khi là lãi suất dài hạn biến động không nhiều bằng ngắn hạn.
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top