Hỏi về phương thức bán hàng???

vittoidau

Verified Banker
các bác cho em hỏi phương thức bán hàng truyền thống khác phương thức bán hàng tư vấn như thế nào?
Và chu trình của bán hàng tư vấn IMPACT như thế nào?
e search google mà chẳng thấy cái bán hàng tư vấn IMPACT đâu :-/
 

nhatrang7979

Verified Banker

Bán hàng Truyền Thống:

Bán hàng Tư Vấn:

· Đặc điểm: Lấy việc bán được sản phẩm làm mục tiêu

· Đặc điểm: Lấy việc Khách hàng hài lòng với sản phẩm là mục tiêu

· Ít quan tâm tìm hiểu nhu cầu Hoặc giả định nhu cầu khách hàng

· Tập trung tìm hiểu nhu cầu Khách hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp

· Người bán tìm mọi cách để bán được sản phẩm cho Khách hàng

· Người bán “Không bán” mà để Khách hàng tự mua
[TBODY] [/TBODY]
 
Top