TonyGuyz

Thành viên
Các bạn ơi cho mình hỏi là chi phí đầu vào và đầu ra của huy động vốn trong ngân hàng là gi vậy?

Chi phí đầu vào bao gồm huy động vốn cả trên thị trường 1 và thị trường 2. Trong đó, thị trường 1 là huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế (TCKT), phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp. Thị trường 2 là những giao dịch nhận gửi của/đi vay TCTD, NHNN, phát hành tờ có giá cho TCTD... Còn đầu ra thì ngược lại.
 

chungtugoc

Thành viên
Theo mình đối với hoạt động huy động vốn là hoạt động tạo chi phí do vậy chỉ có chi phí đầu vào thôi. Trong đó, xét theo tính chất:
+ Có chi phí trả lãi
+ Chi phí dự trữ bắt buộc (theo quy định của NHNN)
+ Chi phí bảo hiểm tiền gửi (theo quy định của BHTG)
+ Chi phí dự trữ thanh toán (để đảm bảo tỷ lệ an toàn về thanh khoản của NHNN)
 
Top