Hỏi về cách tính khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu và tổng tài sản theo PP dupont?

taocoibi

Thành viên tích cực
em sắp thi pttcdn em muốn hỏi 2 chỉ tiêu khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu và tống tài sản tính theo phương pháp dupont thì tính thế nào , có phải nhận xét gì ko sau khi tính toán
 

gaquay

Thành viên
Theo chị biết thì mô hình DUPONT trong sách TCDN đã chỉ khá rõ đó em ROE=ROA * Tổng tài sản/VCSH = Lợi nhuận/Doanh thu * Doanh thu/Tổng tài sản * Tổng tài sản/VCSH
Muốn ROE tăng thì phải tăng ROA hoặc giảm tỷ lệ VCSH so với TS (thông qua tăng nợ ngân hàng, các khoản phải trả chẳng hạn). Muốn tăng ROA có thể tăng lợi nhuận, tăng hiệu suất sử dụng tài sản ... Có rất nhiều thứ để chỉ ra sau khi phân tích. Em đọc thêm giáo trình và làm nhiều bài tập. Chúc em thi tốt.
 
Top