Hỏi về cách hạch toán tiền gửi tiết kiệm có kì hạn! help

xuxi

Thành viên
mình nghĩ thế này:
Số lãi Ô.X đã nhận=0,65%*200tr*7=9,1tr
Số lãi Ô.X sẽ được nhận=0,2%*200tr*7=2,8tr
Như vậy số tiền thoái chi=9,1-2,8=6,3tr
Nợ TK 4232 200tr
Nợ TK 801 2,8tr
Có TK 1011 202,8tr
Nợ TK 1011 6,3tr
Có TK 801 6,3tr

Theo mình thì bút toán đầu tiên ko có N 801 2.8 hoặc nếu có N801 thì bút toán thứ 2 phải hoàn nhập là 9.1 chứ. vì nếu BT1 bạn có N801 nữa, thì thành ra ngân hàng phải trả lãi 2 lần. vì lần 1 trả 9.1 là khách hàng đã nhận tiền rồi.
có nghĩa là thế này C1:
BT1: Nợ TK 4232 200tr
Có TK 1011 200tr
BT2: Nợ TK 1011 6,3tr
Có TK 801 6,3tr
C2:
BT1:
Nợ TK 4232 200tr
Nợ TK 801 2,8tr
Có TK 1011 202,8tr
BT2:
Nợ TK 1011 9.1 tr
Có TK 801 9.1 tr
theo mình hiểu là vậy
 

Hòa99

Thành viên mới
Mọi người có thể giúp mình định khoản nghiệp vụ này được không ạ? Mình cảm ơn nhiều!!!
Nhận được các chứng từ thanh toán

- Bộ chứng từ UNT có Ủy quyền chuyển nợ từ Công ty Hoa Anh, nội dung đòi tiền hàng đã giao cho Công ty Gia Minh, số tiền 200.000. Bộ chứng từ có Ủy nhiệm thu hợp lệ. Công ty Gia Minh mở tài khoản thanh toán tại Agribank Hà nội

- Bảng kê kèm biên lai thanh toán thẻ 30.000 từ công ty Hoa Xuân xin thanh toán tiền hàng đã bán cho chủ thẻ là ông Nguyễn Quân (Có tài khoản mở tại NH Vietcombank Hà nội). Biết thẻ thanh toán của Ông Quân là loại có kỹ quĩ.
 
Top