HOT Hỏi đáp về các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn vào BIDV

Đinh Cao Cường

Thành viên
Các Pro cho em hỏi câu hỏi tình huống này với:
"Nếu bạn có việc cần xác nhận của trưởng phòng nhưng trưởng phòng gây khó khăn thì bạn sẽ giải quyết thế nào"
Cảm ơn nhiều!
 
Top