Hỏi đáp - LC

trthng1

Thành viên mới
UCP 600 không quy định cụ thể chứng từ thụ hưởng Beneficiary’s Certificate. Trường hợp của tôi, ngày hoàn thành thủ tục giao hàng là 13/10, chứng từ được xuất trình ngày 16/10 để đòi tiền, trong Beneficiary’s Certificate tôi ghi ngày 16/10. Trong LC có quy định chứng từ phải gửi cho bên mua hàng trong vòng 2 ngày từ ngày giao hàng, Ngân hàng làm thư bất đồng và yêu cầu sửa lại Beneficiary’s Certificate ngày 15/10. Tuy nhiên tôi thấy không đúng:
- Thứ nhất: (Theo mục 14i. của UCP 600): A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not bedated later than its date of presentation, tức là Một chứng từ có thể ghi ngày trước ngày phát hành tín dụng nhưng không được ghi sau ngày xuất trình chứng từ.
- Thứ hai: Beneficiary’s Certificate nhằm xác nhận một hành động, tức là nếu quy định chứng từ gửi cho bên mua bản fax/email trong vòng 2 ngày, tức có nghĩa ngày hóa đơn, chứng nhận xuất xứ… phải trước ngày 15/10, nếu sau ngày này là bất đồng.
- Thứ ba: Beneficiary’s Certificate nhằm tuyên bố việc giao hàng suông sẻ
- Thứ tư: (Trong ISBP 745 Paragraph P1 to P4) Data mentioned on a beneficiary's certificate are not to conflict with the requirements of the credit, tức không mâu thuẩn với yêu cầu trong thư tín dụng là được.
Nhờ cộng đồng cho ý kiến góp ý vì khi tuyên bố bất đồng sẽ làm cho việc thanh toán bị chậm lại
 


Top