HO - Chuyên Viên Quản lý rủi ro gian lận

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

ACB

Super Moderator
Bank's User

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia trong việc phát triển và triển khai khung quản lý rủi ro gian lận phù hợp với cơ chế quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng.
 • Chủ động phát hiện và thiết lập giải pháp cho những điếm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến gian lận.
 • Tiến hành xem xét, phối hợp điều tra, xử lý, thu hồi các trường hợp gian lận hoặc nghi ngờ gian lận, những hành vi sai trái trong toàn ngân hàng.
 • Phân tích và xem xét xu hướng gian lận và cung cấp các khuyến nghị cho các bên liên quan về các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu hoặc phòng chống gian lận.
 • Phát triển các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý rủi ro gian lận tại ngân hàng và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
 • Tham gia huấn luyện về nhận thức phòng chống gian lận cho nhân viên trong ngân hàng. Cập nhật, mở hội thảo liên quan đến tình trạng, xu hướng gian lận cho các bộ phận có liên quan đến phòng chống gian lận nhằm ngăn chặn rủi ro phát sinh.
 • Hỗ trợ các đơn vị khác trong việc điều tra, làm rõ các trường hợp xảy ra gian lận hoặc nghi ngờ gian lận nhằm tiến hành tố cáo, xử lý và thu hồi đối với các trường hợp gian lận.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, kỹ thuật, thanh tra, an ninh,...
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế.
 • Kinh nghiệm trong việc điều tra, ngăn chặn và quản lý gian lận.
 • Đã từng có kinh nghiệm kiểm toán, giám sát sự tuân thủ, kỹ thuật, quản lý sự chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình.
 • Có chuyên môn trong việc củng cố luật định, xây dựng quy trình và đảm bảo chất lượng hoặc những kinh nghiệm tương tự.
 • Có kiến thức, hiểu biết về chính sách và hoạt động hoạt động của Ngân hàng.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt , viết và nói.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Khả năng sắp xếp và giải quyết nhiều công việc cùng lúc.
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top