helppp bài tập với ạ

nganmeo2411

Thành viên mới
ai gíup mình tính bài 1 số tiền lãi KH trả vs lậo bảng kế hoạch trả nợ với ạ!!! mình cần lắm
 

Attachments

  • 5435E323-5109-458A-AD41-634A0313B30A.png
    5435E323-5109-458A-AD41-634A0313B30A.png
    513.5 KB · Views: 422


Top