Help! Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng

hieupham0211

Thành viên
Đợt vừa rồi khi đăng ký tên đề tài tốt nghiệp do chưa biết được vào đâu thực tập cho nên mình đăng ký đề tài hiệu quả hoạt động KD. Nhưng bây giờ xin vô được thực tập ở ngân hàng thì lại thấy đề tài này rộng quá mức. Xem các bài tham khảo thì toàn thấy đi vào một mảng nhất định. Ai có kinh nghiệm hay bài tham khảo gì giúp mình với.
 
Top