HDBank HDBank tuyển dụng 17 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG (tháng 11/2016)

STT
Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Hạn chót nộp hồ sơ
1​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá Nhân Bắc Ninh,
Hải Dương,
Hải Phòng,
Lạng Sơn,
Nam Định,
Nghệ An,
Quảng Ninh,
Thanh Hóa
30/11/2016
2​
Chuyên viên Thẩm định giá Lào Cai
20/11/2016
3​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân / Doanh nghiệp Hà Nội
30/11/2016
4​
Chuyên vien Khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp - KV Đồng Nai Đồng Nai
30/11/2016
5​
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Kinh doanh - Hội Sở Hồ Chí Minh
30/11/2016
6​
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Trung Tâm Kinh doanh - Hội sở Hồ Chí Minh
30/11/2016
7​
Chuyên viên Thẩm định giá An Giang,
Đồng Nai,
Long An
30/11/2016
8​
Chuyên viên QHKH Cá nhân / Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
14/11/2016
9​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Lạng Sơn
20/11/2016
10​
Chuyên viên Xử lý nợ - Khu vực Hà Nội Hà Nội
30/11/2016
11​
Chuyên viên Quản Lý và hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh
15/11/2016
12​
Chuyên viên hỗ trợ ứng dụng- Phòng Vận hành & giám sát hoạt động CNTT Hồ Chí Minh
15/11/2016
13​
Chuyên viên Quản lý hạ tầng mạng và thiết bị Hồ Chí Minh
16/11/2016
14​
Chuyên viên QHKH Cá nhân / Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
14/11/2016
15​
Chuyên viên xử lý nợ - Phòng xử lý nợ HO (KV TPHCM) Hồ Chí Minh
15/11/2016
16​
Chuyên viên Dịch vụ & Hỗ trợ - Khối QTNNL Hồ Chí Minh
23/11/2016
17​
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Hồ Chí Minh
15/11/2016
[TBODY] [/TBODY]

HDBank
 


Top