Hạch toán lãi TG

Thao Vy

Thành viên mới
PP phân bổ áp dụng cho hạch toán chi trả lãi khi NH trả lãi tiền gửi có kỳ hạn vào ngày đáo hạn. Đúng hay sai vậy a/c? Vì sao ạ?
 
Top