Hạch toán khi khách hàng trả lãi vay trước hạn

taocoibi

Thành viên tích cực
Ngày 20/6 , khách hàng vay 300tr , ls 1.5%/tháng , vay 1 tháng . nhưng ngày 10/7 , khách hàng đã đến trả lãi .
Cho mình hỏi hạch toán bút toán này ntn , ko cần quan tâm tới ls phạt vì trả trước nhé
 

miilano

Thành viên
chào ban! bài tập của bạn rất hay, theo như mình hiểu thì lời giải của mình như sau:
- ở đây bạn không có nói là ngân hàng dự thu lãi vào cuối mỗi ngày hay cuối mỗi tháng. Nếu như cuối mỗi tháng dự thu lãi cho khách hàng thì mình sẽ làm như sau:
+ ngày 20/6; giải ngân:
nợ tk 2111: 300tr
có tk 1011: 300tr
nhập 994: giá trị TS đảm bảo
+ ngày 30/6: dự thu lãi vào cuối ngày (10ngay)
lãi dự thu= 1.5%/30*300tr*10ngay=1.5tr
nợ tk 394: 1.5tr
có tk 702: 1.5tr
+ ngày 20/7: khách hàng đến trả lãi trước hạn:
lãi phải thu= 1.5%/30*300tr*30ngay=4.5tr
nợ tk 1011: 4.5tr
có tk 394: 1.5tr
có tk 702: 4.5tr-1.5tr= 3tr
 
Top