Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất gần 75 triệu

viettran90

Nhân viên U&Bank
Bank's User
Theo báo cáo tổng hợp nhanh của Sở LĐTBXH Hà Nội về tình hình tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng tết 2013 cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc về DN dân doanh.

Theo đánh giá chung của Sở LĐ-TB-XH, năm 2012 là năm các DN gặp nhiều khó khăn, nhiều DN phải nợ lương người lao động từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, mức lương bình quân cho người lao động vẫn tương đương năm 2011, còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân chung có giảm khoảng 10% so với năm trước.

Cụ thể, với các Cty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn thì tiền lương bình quân năm 2012 là 4.130.000 đồng/người/tháng, tăng 3,7% so với năm trước.

Trong đó, DN có mức tiền lương cao nhất là 8.645.000 đ/người/tháng và DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 2.500.000đ/người/tháng. Mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 960.000đ/người (DN thưởng cao nhất là 8 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.170.000 đồng/ người, giảm 14,5% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/ người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).
Năm nay, mức thưởng Tết của Hà Nội thấp hơn 10% so với năm ngoái (Ảnh minh họa)

Đối với khối DN cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2012 là 4.601.000 đ/ người/ tháng, giảm 2,4% so với năm trước.
Mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 570.000đ/người (DN thưởng cao nhất là 3 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.145.000 đồng/người, giảm 7,69% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 34,2 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Đối với khối DN dân doanh, mức tiền lương bình quân năm 2012 là 4.09 3.000 đồng/người/ tháng, giảm 11,9% so với năm trước.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 510.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 3,5 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.740.000 đồng/người, giảm 8,2% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 74.537.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người).

Còn đối với khối DN FDI, mức tiền lương bình quân năm 2012 là 4.170.000 đồng/người/ tháng, tăng 3,37% so với năm trước.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 200.000đ/người (DN thưởng cao nhất là 300.000 đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.709.000 đồng/người, giảm 12% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 66.702.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Tuyết Mai (Khampha.vn)

 
Top