Giúp mình với " kế hoạch phát triển thẻ ATM trình Hiệu trưởng trường ký"

giautg

Thành viên
ai có bản kế hoạch phát triển thẻ ATM trình Hiệu trưởng trường ký cho mình xin với...ngày mai sếp kêu hoàn thành rồi.nhưng giờ chưa bắt từ đầu...hậu tạ rất nhiều
nội dung thi có thơi gian hoat động
treo bảng
để bàn để cho hs,sv đăng ký thẻ điền thông tin...rồi xin nhà trường tạo điều kiện.
nôn na là vậy
giúp với nha mấy Bác!
 
Top