Giúp em TTQT này với

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

h0lding

Thành viên mới
CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ PHỔ BIẾN HIỆN NAY VÀ ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM.CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN NÀY CÓ SỬ DỤNG TRONG NỘI ĐỊA KHÔNG?GIẢI THÍCH.THU NHẬP CHỨNG TỪ (ÍT NHẤT 2 BỘ) ĐỂ CHỨNG MINH ĐỀU TRÌNH BÀY.
Giúp em câu hỏi này với :(
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top