[Ebook] Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset (Wiley Fin

kimlongdragon

Thành viên
Chia sẻ với các bạn tài liệu Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset (Wiley Finance) của tác giả Aswath Damodaran.
Ông đã tập hợp nhiều lý thuyết chuyên sâu và kinh nghiệm định giá trong quyến sách này. Rất có ích cho các bạn đang nghiên cứu về mảng Định giá.
Link tải về View attachment B Damodaran Book on Investment Valuation 2nd Ed.pdf
 
Top