Dự án cần giúp đỡ cách tính IRR, NPV

Ttc182

Thành viên
Nguồn đâu tưSố tiền vay (triệu đồng)Kỳ hạnLãi suất vay từ các nguồn (%/tháng)
Nguồn 1400năm1,4%
Nguồn 2650quí1,2%
Nguồn 37506 tháng1,3%
[TBODY] [/TBODY]
Dự kiến đầu năm thứ 3(sau 2 năm) kể từ khi vay vốn dự án bắt đầu đi vào HĐSX. doanh thu hàng năm 750 triệu, chi phí vận hành ko bao gồm khấu hao và lãi vay 200 triệu/năm. giá tri thanh lý cuối đời dự án 30 triệu, đời dự án 12 năm.
Tính NPV?
*** Mình dân ngoài ngành, nên nhìn lãi suất nhiều kỳ hạn ko biết tính i: ?% nhờ các bạn giúp đỡ
 


Top