Đề thi tuyển vào Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) ngày 26 và 27-10-2013

aly5891

Thành viên
Bạn ơi bạn cho mình hỏi 1 chút.
Câu 3 ấy theo như mình biết thì Qui định cho vay của các tổ chức tín dụng do NHNN ban hành năm 2001 thì con giám đốc CN là sẽ do tổ chức tín dụng đó xem xét quyết định và nó nằm trong phần những trường hợp k đc phép cho vay..Tuy nhiên NHCT cũng có qui định cho vay đối với các tổ chức tín dụng và dc ban hành vào năm 2010. Vậy theo bạn khi đi thi thì mình nên theo qui định của NHNN hay theo qui định riêng của NHCT..Như bạn làm thì t thấy bạn theo qui đình của NHNN ^^
Theo mình thì nên theo NHNN. Chính sách của NH thường là nội bộ mới biết không công bố rộng rãi
 

Phu Tran

Thành viên
đáp án ở trên trả lời sai mẹ nó rồi.
Mình trả lời
Câu 1: Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán ?
a) Doanh nghiệp nhà nước , DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đã niêm yết
b) Doanh nghiệp nhà nước , DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đã niêm yết , Tập đoàn lớn

–> Chọn Đáp án B
Câu 2: Có 2 dự án có NPV bằng nhau nhưng dự án A có thời gian hoàn vốn là 5 năm, B có thời gian hoàn vốn 6 năm. Hỏi dự án nào có rủi ro cao hơn:

a) Dự án A
b) Dự án B
c) Chưa có cơ sở xác định?
–> Chọn Đáp án C
nPV bằng nhau - nhưng vốn ban đầu có biết A hay B lớn hơn đâu, nên chưa thể quyết định được
.

Câu 3: Anh A là con của giám đốc CN mà bạn đang làm việc, khi anh A vay vốn, bạn là nhân viên tín dụng tiếp nhận hồ sơ thì bạn sẽ xử lý:
a. Vẫn thẩm định như 1 KH bình thường
b. Vì nể giám đốc nên thẩm định dễ dàng hơn
c. Vì nghĩ là giám đốc có uy tín cao nên không cần thẩm định.
d. Tất cả đều sai
–> Đáp án: a - con giám đốc chi nhánh , chứ có phải ông lớn ở hội sở chính hay gì đâu - chi nhánh vẫn được cho vay
.

Câu 4: Công ty A ký hợp đồng thế chấp tài sản Đảm bảo với NH X vào ngày 1/1/N, có giá trị vào ngày 10/1/N, sau đó ký tiếp hợp đồng thế chấp cũng tài sản này với NH Y vào ngày 05/1/N và có hiệu lực cùng ngày. Vậy khi công ty A mất khả năng chi trả, thì TSĐB sẽ được xử lý:
a. NH X được ưu tiên trước vì ký HĐ trước
b. NH Y được ưu tiên trước vì có thời hạn hiệu lực trước
c. NH X được ưu tiên trước vì NH giải ngân cho công ty A trước.
d. Tất cả đều sai.
–> Đáp án: a - đăng kí giao dịch đảm bảo trước rồi là tính cho X
Câu 5: Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn càng lớn thì Khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp càng lớn là:

a) Đúng
b) Sai
–> Đáp án: (b) Sai
Vì: Hệ số thanh toán ngắn hạn càng lớn chỉ chứng tỏ họ có đủ khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn (gồm cả nợ vay TCTD ngắn hạn). Nhưng còn các khoản vay trung dài hạn thì sao? –> Đáp án là SAI vì nếu DN chỉ vay trung dài hạn thì ta không thể dựa vào chỉ số này!
Câu 2: Có 2 dự án có NPV bằng nhau nhưng dự án A có thời gian hoàn vốn là 5 năm, B có thời gian hoàn vốn 6 năm. Hỏi dự án nào có rủi ro cao hơn:
a) Dự án A
b) Dự án B
c) Chưa có cơ sở xác định?

--> Cái này chọn đáp án b là đúng nhé, vì thời gian hoàn vốn càng lâu thì tính thanh khoản của dự án càng thấp vì vậy chỉ số TGHV cũng là 1 chỉ tiêu để đánh giá rủi ro dự án!
 


Top