ĐỀ THI KHDN CỦA ACB NĂM 2015

kimchisoan

Verified Banker
Bạn nào thi đợt gàn đay bên KHDN thì chia sẻ nhé. Theo mình được biết thì thi gồm 3p
IQ: 27, AV: 30 câu giống PFC
Riêng nhiệp vụ 60 câu còn không biết thi về mảng nào nữa.Ai thi chia sẻ nhé
Review lại cho các bạn đợt sau :D
 

LamNguyen89

Thành viên
mới thi về, nghiệp vụ 60 câu, hỏi nhiều lắm, tương tự câu hỏi bên PFC nhưng k có câu hỏi về tính toán cụ thể, chỉ có hỏi sơ sơ về các chỉ tiêu tài chính, về tỉ lệ nợ, về thanh toán tín dụng, về lý thuyết nhiều lắm, câu về IRR, NPV, nợ ngắn, dài hạn,cấp tín dụng, các loại bảo lãnh, thanh toán LC,...
 
Top