dame500

Thành viên
Mình mới đi thi về, làm có 7,8 phút gì đó là đã nộp bài rồi (vì nó dễ quá, không phải tại mình đâu)
Mình post cấu trúc đề, các bạn tham khảo nhé!
Cấu trúc đề thi bao gồm: 20 trắc nghiệm trong đó:
Thời gian làm bài: 15 phút

Phần 1: Dạng dãy số, dãy chữ.
có khoảng 3 câu thôi, mình không chép vì nó chỉ na ná trên cannao.com các bạn vào đó luyện nhé!
trích đề thi:
"tìm chữ cái tiếp theo trong dãy số: B, C, E, H " các bạn giải đi, mình có đáp án rồi đó.

Phần 2: đáp án nào khác đáp án còn lại:
Dạng này 5,6 câu gì đó.
1. dãy con vật
2. dẫy số (số chẵn, số lẽ, số...)
3. Địa danh.
trích đề thi:
"con nào sau đây khác với các con còn lại: chó, bò, trâu, lợn, gà," cái này thì dễ quá rồi, đừng có chọn gà đó !! :))

Phần 3. Dạng tìm hình logic:
có khoảng 8 câu tất cả đều giống y trên cannao.com. Mình làm bài không phải suy nghĩ 1 giây nào, chứ thế tích lun đáp án thôi.

Phần4. tính toán nho nhỏ.
5 câu, cụ thể như sau: trích đề thi
câu 9.Chị A được phiếu giảm giá 30% học phí, giờ HP tăng 50%, vậy chị này giờ được giảm ? %

10.Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu?