Hương Gorami

Verified Banker
Ai có ít tài liệu liên quan đến nghiệp vụ này không? Cho em xin để đọc ạ!
Bạn ơi, bạn thi vị trí này chưa? Vị trí này thi những gì vậy bạn? search thấy ít quá :) t cảm ơn nhé
 
Top