Danh sách Ngân hàng Hợp tác xã đến 30/09/2021

T888

Super Moderator
Bank's User
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

Đơn vị: Tỷ đồng
TT
TÊN NGÂN HÀNG
ĐỊA CHỈ
SỐ GIẤY PHÉP
NGÀY CẤP
VỐN ĐIỀU LỆ
1Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (trước đây là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)
(Co-operative bank of VietNam )
Tầng 4, Tòa nhà N04 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội166/GP-NHNN
ngày 4/6/2013
3,029
 


Top