Danh sách các Ngân hàng Chính sách đến 30/09/2021

T888

Super Moderator
Bank's User
DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
Đơn vị: Tỷ đồng
TT
TÊN NGÂN HÀNG
ĐỊA CHỈ
SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP
VỐN ĐIỀU LỆ​
1​
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt NamSố 169, Phố Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/200218.270,5
2​
Ngân hàng Phát triển Việt Nam25A Cát Linh, Hà Nội108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/200615.085

* Ghi chú: Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập, NHNN không thực hiện cấp phép mạng lưới hoạt động cũng như tăng vốn điều lệ đối với 02 ngân hàng này nên không có thông tin về vấn đề trên.
 


Top