Mr_bank

Verified Banker
Võ Đại tướng đại tài

Người là đại tướng đại tài
Lo cho Độc lập tương lai dân mình
Thoát qua khỏi cảnh điêu linh
Để cho dân Việt của mình Tự do
Để rồi Hạnh phúc ấm no
Người đuổi quân giặc co ro chạy dài
Tướng tài có một không hai
Thắng Pháp, thắng Mỹ chẳng ai sánh bằng
Saland, De Lattre, Westmoriland
Huyênh hoang cho lắm cũng dăng tay hàng
Cả hai đế quốc bẽ bang
Nhớ xưa Nguyên tặc chạy làng mấy phen
Sau này Pháp, Mỹ xâm lăng
Cuối cùng cuốn gói băng băng chạy dài
Hoan hô đại tướng đại tài
Lo cho quá khứ tương lai dân mình
Võ Đại tướng thật anh minh
Nói sao cho hết cảm tình của dân
Bây giờ cúi lạy một lần
Tiễn đưa Đại tướng về phần đất thiêng
Thanh bình đảo Yến một miền
Cúi mong Đại tướng ngủ yên giấc nồng!

P/s: Nguyễn Tăng Miên - (ngày 11-10-2013)
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn thể hiện khí chất con người Việt Nam, người sẽ là biểu tượng vĩnh hằng cho các thế hệ mai sau.
Kính chúc người an giấc ngàn thu! - Một anh hùng dân tộc vì nước, vì dân, quên thân phục vụ và luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
 
Top