CVCC/Chuyên gia Quản lý hiệu suất Chuyển đổi số - MTCB

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt nam
Staff member
Bank's User

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò và mục tiêu:

- Thực hiện xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính, đánh giá hiệu suất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị các dự án chuyển đổi

- Tổ chức, xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh của các dự án chuyển đổi, thực hiện các chỉ số tài chính một cách hiệu quả và hoàn thành kế hoạch tài chính được giao

- Tham gia chuyên trách cùng Quản trị dự án triển khai Quartely Business Review (QBR)                  

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất theo phân công:

+ Tham gia chuyên trách cùng Quản trị dự án triển khai Quartely Business Review (QBR)

+ Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính của các dự án chuyển đổi

+ Phụ trách tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI của các dự án chuyển đổi

+ Phụ trách việc thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính của các dự án chuyển đổi đối với NHNN, các cơ quan Quản lý nhà nước

+ Phụ trách việc thực hiện các chính sách tài chính kinh doanh tuân thủ theo các chính sách của Ngân hàng

+ Review mô hình kinh tế cho các dự án chuyển đổi, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp quản lý tài chính hiệu quả                                                           

- Tổ chức xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các dự án chuyển đổi:

+ Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh (mảng tài chính) của các dự án chuyển đổi

+ Hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm/giai đoạn 5 năm cho các dự án chuyển đổi

+ Thực hiện đánh giá, phân tích và đưa ra dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng/ hàng quý của các dự án chuyển đổi   

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:                            

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

- Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng                             

2. Kinh nghiệm:                  

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm Kế toán/Ngân hàng/Tài chính. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả chuyển đổi số.                                                                      

3. Kiến thức:                 

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của Pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của Ngân hàng

+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu sâu về sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB

+ Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật

+ Am hiểu các chuẩn mực kế toán

+ Am hiểu sâu về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả chuyển đổi số.                                                                                                                                                               

4. Kỹ năng/Khả năng                                

- Năng lực hành vi/Thái độ:

+ Tinh thần trách nhiệm

+ Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

+ Khả năng giao tiếp và truyền thông

+ Khả năng tư duy logic

+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức một cách độc lập

- Năng lực chuyên môn

+ Khả năng giải quyết vấn đề

+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc                 

5. Các yêu cầu khác

 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top