T888

Super Moderator
Bank's User
Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 10/2021.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm:
Nhân viên Kỹ thuật

2. Số lượng cần tuyển: 04 (biên chế)

3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:


- Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Nam: Từ đủ 20 tuổi trở lên (Ưu tiên: Dưới 35 tuổi, có chứng chỉ tiếng Anh, Tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ thông tin, truyển thông);

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về: Điện, điện tử, cơ điện tử, điện nước, điện lạnh (máy lạnh, điều hòa không khí);

- Nắm vũng quy chế, quy trình tác nghiệp về quản lý, vận hành, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tòa nhà và các hệ thống thiết bị an ninh, an toàn.

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vục yêu cầu nhiệm vụ.

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà và các hệ thống thiết bị an ninh, an toàn.

3.2 Những người không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại điều 5 Mục 1 Chương II của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; cụ thể như sau:

"1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ qaun dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hung Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2."

Lưu ý:
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2.

5. Hồ sơ dự tuyển

(i) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ hoặc có thể tải xuống từ website của NHNN theo địa chỉ www.sbv.gov.vn(Mẫu Phiếu và Hường dẫn ghi Phiếu tại Phụ lục 1);

(ii) Bản chụp (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm của từng bậc đào tạo;

(iii) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có).

Lưu ý:

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nếu nộp sau ngày hết hạn thu hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thong báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dường bưu chính theo địa chỉ dưới đây:

6.1 Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 03/11/2021.

6.2 Địa điểm nhận hồ sơ:
Tầng 1, 16 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

6.3 Lưu ý đối với thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ:

Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ vào chiều thứ Tư hàng tuần trong thời hạn nhận hồ sơ, thời gian từ 14h00 đến 17h00; Riêng trong ngày 03/11/2021 tiếp nhận trực tiếp cả ngày (buổi sáng 09h00 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).

6.4 Lưu ý đối với thí sinh nộp hồ sơ qua dường bưu chính

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Cán bộ Trungương - Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 29 Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.

Việc đăng ký dự tuyển chỉ hoàn tất khi thí sinh nhận được email xác nhận đã nhận được hồ sơ và lệ phí dự tuyển của Ngân hàng Nhà nước từ hòm thư: [email protected].

6.5 Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/20216 của Bộ Tài chính).

Lưu ý: Lệ phí nộp cùng hồ sơ. Hồ sơ và lệ phí đã nộp không hoàn trả.

7. Thời gian và nội dung thi tuyển

Thời gian dự kiến thi tuyển: Tháng 11/2021 tại TP. Hà Nội

Thi tuyển công chức được thực hiện qua 02 vòng thi như sau:

7.1 Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

- Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

- Phần 2: Ngoại ngữ, 30 cau hỏi (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút


Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1 trên máy tính.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định

7.2 Vòng 2 Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn (Thang điểm: 100 điểm)

- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiên phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

8. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

8.1 Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có dử các điều kiện sau:


a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 4 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

8.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 4 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

8.3 Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết qảu thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

9. Đăng tải thông tin

Các thông tin sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Tại đây

- Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện thi tuyển;

- Thời gian, địa điểm thi tuyển Vòng 1 và phỏng vấn Vòng 2;

- Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển.

Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website Ngân hàng Nhà nước, mục Tuyển dụng để cập nhật thông tin kịp thời.

Lưu ý: Ngân hàng Nhà nước không tổ chức lớp ôn thi và không ủy quyền cho đơn vị khác tổ chức lớp ôn thi dưới mọi hình thức.

10. Thông tin liên hệ


Trong trường hợp cần trao đổi về các thông tin cụ thể liên quan đến kỳ thi tuyển, thí sinh liên lạc theo địa chỉ:

- Phòng Cán bộ Trung ương - Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước;

- Địa chỉ: 16 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội;

- Điện thoại: (024) 39342450;

- Hòm thư điện tử: [email protected].

Trân trọng thông báo./.
------------------------------------------------​
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc để Hỗ trợ các bạn Ứng viên - Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại Group: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng
-------------------------------------------
Ban điều hành UB Academy
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3999.2518| Email: [email protected] | Website: Trang chủ | UB Academy
 
Last edited:
Top