có ai có bài luận văn về hiệu suất sử dụng tài sản cố định không?

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

thaobib

Thành viên
mình đang phải viết luận văn về hiệu suất sử dụng tài sản cố định tại công ty, ai có có thể cho mình mượn tham khảo được không?
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top