Chuyên viên chính/CVCC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QTDN

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt nam
Staff member
Bank's User

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Trực tiếp thực hiện kế hoạch thu hồi nợ theo tháng, quý, năm đã được lãnh đạo phòng phê duyệt

- Quản lý khách hàng nợ xấu được giao. Phân tích, rà soát thực trạng khoản vay, khách hàng, tài sản,…từ đó xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ, đảm bảo quyền lợi MSB

- Trực tiếp thực hiện, xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, miễn, giảm lãi cho khách hàng hoặc sử dụng dự phòng đã trích để xử lý rủi ro tín dụng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và triển khai phương án mua bán nợ đối với khách hàng được giao

- Đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ, kiến nghị biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng và thu hồi nợ

- Là đầu mối tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ Xử lý nợ khi có đề nghị từ đơn vị liên quan trong hệ thống MSB

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, Luật

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật (thẩm phán, luật sư, thanh tra, điều tra viên,…)

3. Kiến thức, kỹ năng:

- Có kiến thức về Tài chính ngân hàng

- Có kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội

- Có kỹ năng phân tích tình huống

- Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định

 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top