Chuyên viên cao cấp Đảm bảo chất lượng dịch vụ Vận hành - IT BU - DXKB

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt nam
Staff member
Bank's User

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm

 • Xây dựng tư vấn và áp dụng các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng
 • Thực hiện cập nhật và thúc đẩy xử lý các vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đã được ghi nhận
 • Xây dựng các kế hoạch công việc và nguồn lực cho chức năng Đảm bảo chất lượng dịch vụ  cũng như công việc/dự án trong ngắn và dài hạn cũng như đánh giá rủi ro liên quan. Phối hợp và thống nhất với các đơn vị liên quan về kế hoạch triển khai.
 • Đảm bảo phân cấp chương trình và nguồn lực dự án theo đúng định hướng và kế hoạch, thiết lập và đặt ưu tiên hợp lý cho từng thời kì và công việc cụ thể; phân công đúng người, đúng năng lực và luôn sẵn sàng nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Tổ chức triển khai công việc (dự án, vận hành, hỗ trợ..) theo kế hoạch được phê duyệt liên quan tới mảng Đảm bảo chất lượng dịch vụ

 • CAPEX: xác định lộ trình ngắn hạn hay dài hạn của các danh mục đầu tư ứng dụng hay hệ thống để tối ưu hóa đầu tư. Trao đổi và thống nhất với các bên liên quan về lộ trình mua sắm.
 • CAPEX: xây dựng kế hoạch để tối ưu hóa ngân sách sao cho phù hợp với lộ trình dài hạn của các dự án đầu tư. 
 • OPEX compliance - xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị bao gồm nhân sự, quy trình và công nghệ. Giám sát các chi phí hoạt động để đảm bảo việc tuân thủ ngân sách
 • Xác định các giải pháp để tối ưu hóa chi phí. Áp dụng các giải pháp công nghệ để tiết kiệm chi phí.
 • Hỗ trợ ban mua sắm trong việc đàm phán với các nhà cung cấp để có được giá thiết bị hợp lý cho các dự án.
 • Lập kế hoạch hành động, đề án đầu tư, quy trình, quy chế hoạt động trên lĩnh vực Quản lý triển khai và thay đổi căn cứ trên định hướng chiến lược của Lãnh đạo Khối Công Nghệ Ngân Hàng và Trung Tâm Vận Hành phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phạm vi công việc được giao
 • Triển khai các điều kiện cơ sở  vật chất, phân bổ nguồn lực nhân sự phù hợp với các mục tiêu trong kế hoạch đề ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án/giải pháp một cách bài bản và khoa học
 • Thường xuyên giám sát,  phân tích và đánh giá hiệu quả triển khai các mốc kế hoạch từ đó có sự điều chỉnh, thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ
 • Quản lý và lãnh đạo trực tiếp đến các thành viên trong nhóm

3. Kiểm soát rủi ro

 • Chủ động giám sát sự tuân thủ IT&T và các chính sách khác trên các hệ thống hiện tại;
 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với các hệ thống hiện tại.
 • Đảm bảo các thành viên trong phòng tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.
 • Chủ động nhận diện các rủi ro liên quan đến ứng dụng và lên kế hoạch khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng và dịch vụ MSB.

4. Quản lý ngân sách và nguồn lực
- CAPEX: Đảm bảo triển khai các dự án nằm trong ngân sách đã phê duyệt
- OPEX: Đảm bảo triển khai các hợp đồng bảo trì nằm trong ngân sách đã được phê duyệt
- PRODUCTIVITY: Đảm bảo hoàn thành tiết kiệm chi phí cho các chỉ tiêu được giao
- PEOPLE:

 • Xây dựng kế hoạch và đảm bảo nguồn lực đầy đủ, đáp ứng cho các yêu cầu công việc về vận hành, triển khai dự án
 • Quản lý và lãnh đạo trực tiếp/gián tiếp đến các nhân viên trong phòng
 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong phòng. Xác định các nhân sự tài năng/tiềm năng và phát triển họ qua các chương trình talent pools.
 • Xây dựng và thiết lập JDs, KPIs/OKRs cho tất cả các vị trí trong phòng
 • Khuyến khích sự trung thực và tinh thần làm việc của các thành viên trong đơn vị
 • Quản lý con người và công việc liên quan khác theo chính sách nhân sự của Khối công nghệ.
 • Tổ chức các buổi truyền thông về chiến lược và kế hoạch của tổ chức cho các thành viên để đảm bảo các thành viên hiểu được chiến lược tổng thể và có thể làm việc hiệu quả
 • Liên tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng suất và hiệu suất nhân viên để xây dựng một nhóm làm việc hiệu suất cao 

5. Xây dựng và cải tiến quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn công việc

 • Xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn phục vụ công việc của Quản lý triển khai và thay đổi. Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến để nâng cao chất lượng.
 • Xác định, tổ chức triển khai các sáng kiến để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc.

6. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Đảm bảo chất lượng dịch vụ

 • Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc Đảm bảo chất lượng dịch vụ về phương án cách thức đảm bảo và nâng cao chất lượng địch vụ

7. Các nhiệm vụ khác được giao

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Tuyển dụng 

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 2năm trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng dịch vụ, hiểu biết các nghiệp vụ trong ngân hàng
 • Ưu tiên các ứng viên có từng là BA/Tester

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Có hiểu biết về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống
 • Có hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ:
 • Có kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn quản trị chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn ITIL 4, ISO...
 •  Có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc-

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng phát triển con người 
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

5. Các yêu cầu khác: Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với Bộ, Ban ngành, chính quyền và NHNN

 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top