[Chuyên mục định kỳ] Test IQ số 9

Linhth

Moderator
Mình gửi đáp án 1 lần rồi, giờ thấy có sai sót thì có được gửi tiếp lần nữa không ^^

Bạn có thể gửi nhiều đáp án được, nhưng sẽ tính kết quả theo đáp án cuối cùng nhé :)
 

BruceWayne

Thành viên
1c 2c 3e 4a 5e 6c 7b 8a 9b 10a 11b 12c 13b 14b 15c 16a 17b 18c 19a 20 "chịu thôi"
bạn nhanh nhanh cho đáp án nhé, có 2 câu mình raldom :))
 
Last edited by a moderator:

Linhth

Moderator
các bạn nhanh gửi tiếp câu trả lời nhé :) Vẫn chưa có bạn nào có câu trả lời đúng 100% cả!
 

Linhth

Moderator
Sau đây là đáp án test 9:
1. C
2. C
3. E
4. A
5. D
6. C
7. A
8. A
9. B
10. A
11. B
12. C
13. B
14. B
15. C
16. A
17. E
18. C
19. A
20. TO LIE IN WAIT: nằm rình, mai phục

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp các bạn gửi trực tiếp vào topic này nhé. Chuyên mục sẽ cố gắng giải đáp và đáp ứng các yêu cầu của các bạn nhanh nhất có thể :)
 

quynh4290

Moderator
bạn có thể giải thích thêm cho mình câu 3,6,7 được không, Thank nhiều ^^!!
 

manhlinhhvnh0812

Verified Banker
Câu 7 hình như ra B chứ nhỉ?? Bạn có thể giải giúp mình được ko:D
 

Linhth

Moderator
Mình dịch ý như sau nhé!
Câu 3: Trong một nhóm quyên góp tình nguyện, có 30% số người góp $40 mỗi ng, 45% số ng góp $20 mỗi ng, còn lại mỗi ng góp $12. Hỏi tổng số tiền do số ng góp mỗi ng $40 chiếm bao nhiêu % tổng số tiền quyên góp được?
(0,3x40)/ (0,3x40+0,45x20+0,25x12)=0,5 = 50%
Câu 6: bao nhiêu chữ số trong dãy số 3246759 không thay đổi vị trí khi sắp xếp lại dãy số đó theo thứ tự tăng dần
Sắp lại: 2345679 => 2 số k thay đổi vị trí là 4 và 9
Câu 7: Mình có trót để giải thích bên cạnh đáp án luôn các bạn chắc k để ý :D
dãy số đó chia làm 2 dãy
- dãy 1: 6 7/8, 5 5/8, 4 3/8 (số trước hơn số sau 1 1/4)
- dãy 2: 2 9/16, 3 13/16, ? (số trước kém số sau 1 1/4)
=> đáp án là 5 1/16
 
Top