[Chuyên mục định kỳ] Test IQ số 5

hanvinhky91

Thành viên
1d (mấy con kia đều có 4 chân này :))
2c (dãy fibonacci nổi tiếng roy`)
3e (đọc ngược lại)
4b (phương trình bậc nhất một ẩn kaka)
5 c hoặc d :)) câu này bị sao y' vì ghép lại thì cả c và d đều đu'ng :)
6c (7*2 lun ko có số 8 kaka)
7c (branch)
8e (pacific)
9b
10d (4*3+1)
11A
12e
13d (england)
14e (48 1*2+3=5 ... số 48 là lựa chọn kaka)
15e (số chính phương)
16d (chuẩn là có 25 hình nhé)
17d (câu này dễ ney`)
18e (flower- creatures......)
19c (câu này quy luật bùn cười lun:))
20e.
Nói tóm lại đề này dễ, mỗi câu 5 sai đề hay sao y' vì cả hình c và d đêu ghép radduowjdc mà :)) =))
 

Sunnyday2410

Thành viên
1D 2C 3E 4B 5C
6C 7C 8E 9B 10D
11A 12E 13C 14E 15E
16E `17D 18E 19D 20E

Random có 1 câu thôi mà Sao toàn E thế này :))
Check it out
 

meomeo_290

Verified Banker
1d (mấy con kia đều có 4 chân này :))
2c (dãy fibonacci nổi tiếng roy`)
3e (đọc ngược lại)
4b (phương trình bậc nhất một ẩn kaka)
5 c hoặc d :)) câu này bị sao y' vì ghép lại thì cả c và d đều đu'ng :)
6c (7*2 lun ko có số 8 kaka)
7c (branch)
8e (pacific)
9b
10d (4*3+1)
11A
12e
13d (england)
14e (48 1*2+3=5 ... số 48 là lựa chọn kaka)
15e (số chính phương)
16d (chuẩn là có 25 hình nhé)
17d (câu này dễ ney`)
18e (flower- creatures......)
19c (câu này quy luật bùn cười lun:))
20e.
Nói tóm lại đề này dễ, mỗi câu 5 sai đề hay sao y' vì cả hình c và d đêu ghép radduowjdc mà :)) =))

Bạn ơi, hình 5 đâu thể là D được, 2 hình chỉ được xoay trái phải rồi ghép vào nhau chứ đâu thể lật ngược.
 

Linhth

Moderator
câu 5 C hay D đều đúng, các bạn a`!

---------- Post added 13-02-2012 at 08:37 AM ----------

1d (mấy con kia đều có 4 chân này :))
2c (dãy fibonacci nổi tiếng roy`)
3e (đọc ngược lại)
4b (phương trình bậc nhất một ẩn kaka)
5 c hoặc d :)) câu này bị sao y' vì ghép lại thì cả c và d đều đu'ng :)
6c (7*2 lun ko có số 8 kaka)
7c (branch)
8e (pacific)
9b
10d (4*3+1)
11A
12e
13d (england)
14e (48 1*2+3=5 ... số 48 là lựa chọn kaka)
15e (số chính phương)
16d (chuẩn là có 25 hình nhé)
17d (câu này dễ ney`)
18e (flower- creatures......)
19c (câu này quy luật bùn cười lun:))
20e.
Nói tóm lại đề này dễ, mỗi câu 5 sai đề hay sao y' vì cả hình c và d đêu ghép radduowjdc mà :)) =))
Hì bạn giỏi quá, test 6 bạn nhanh tay tham gia giải nhé, để nhận 2.012 điểm tín dụng, chuyên mục sẽ cố gắng cho đề khó hơn :D
Quan trọng là cần căn thời gian nữa mà bạn :)

---------- Post added 13-02-2012 at 08:41 AM ----------

1D 2C 3E 4B 5C
6C 7C 8E 9B 10D
11A 12E 13C 14E 15E
16E `17D 18E 19D 20E

Random có 1 câu thôi mà Sao toàn E thế này :))
Check it out

tỷ lệ A - 1, B - 2, C - 5, D - 4, E - 8
ừ, nhiều E thật :D lần sau chuyên mục sẽ chuyển sang nhiều A :D
 
Top