Chuyên mục định kỳ: Luyện giải bài IQ bằng tiếng Anh Test 2

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
Đến hẹn lại lên, CLB UB TLU tiếp tục gửi đến các bạn bài test số 2, mong rằng bài test này cũng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các UBers :)

Thời gian làm bài là 15' nhé :D

TEST 2

1: What is 1 percent of .023
a. .00023
b. .0023
c. .23
d. 2.3
e. 23

2: Mohair is to wool as shantung is to
a. Silk
b. Cotton
c. Linen
d. Nylon
e. Fabric

3: What will come in place of the question mark in the following number series?
15, 16, ?, 29, 45

a. 17
b. 25
c. 20
d. 19
e. None of these

4: Which one of the five answer figures on the right should come after the problem figures on the left, if the sequence were continued?

cu4.jpg


a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5


5: Which of the following numbers are consecutive integers?
a. -1, 0, 2, 3
b. -1, -2, -3, -4
c. -1, -1, -1, -1
d. -1, 0, 1, 2
e. -1, -3, -5, -7

6: What should be added to 14399 to make it exactly divisible by 4?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. None of these

7: If x, y, z are chosen from the three numbers -3, , and 2, what is the largest possible value of the expression ?
a. -
b. 16
c. 24
d. 36
e. 54

8: Identify two words (one from each set of brackets) that have a connection (analogy) with the words in capitals and relate to them in the same way.
SEA (wet, swimmer, ship)
SNOW (mountain, ice, skier)

a. wet – mountain
b. wet – ice
c. wet – skier
d. swimmer – mountain
e. swimmer – ice
f. swimmer – skier
g. ship – mountain
h. ship – ice
i. ship – skier

9:

cu9-1.jpg

a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

10: Ms. Jones has twice as much invested in stocks as in bonds. Last year, the stock investments paid 7.5 percent of their value and the bonds paid 10 percenr of their value. If the total that both investments paid last year was $1,000, how much did Ms. Johns have invested in stocks?
a. $3,636
b. $4,000
c. $7,500
d. $8,000
e. $10,000

11 :
cu11.png
What number should replace the question mark?
a. 13
b. 16
c. 17
d. 20
e. 21

12:
5862 is to 714
and 3498 is to 1113
and 9516 is to 156
therefore 8257 is to ?


a. 620
b. 513
c. 249
d. 157
13 :
cu13.png

a. A
b. B
c. C
d. D
e. E


14: If the ratio of the areas of two squares is 2:1, then the ratio of the perimeters of the square is
a. 1 : 2
b. 1 :
c. :1
d. 2 : 1
e. 4 : 1

15: If x + y + z + w = 15, then at least k of the numbers x, y, z, w must be positive, where k is
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
 
Last edited by a moderator:

hikarinotenjin

Thiên thần tuyết
He he nó vẫn cứ khó như mọi khi!
 

Linhth

Moderator
Ngơ ơi! câu 7 và câu 14 bị lỗi đáp án rùi! hình như các kí hiệu toán học (như căn bâc 2, phân số, ...) k đăng lên được thì phải? Lần trước tớ cũng thử mà k được :(
 

Linhth

Moderator
Hehe. Mình đã làm thử. K biết đc bn @@
Thứ 4 sẽ có đáp án chính xác! bạn làm rùi cho mình ý kiến về đề nhé :)
Bạn nào có thắc mắc về đề thì để lại comment nhé!
 

thebao

Thành viên
hình như không khó lắm mình làm cũng bình thường nhưng hơi lâu
 
Top