Chuyên gia Quản trị chuyển đổi - MCLB

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt nam
Staff member
Bank's User

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò và mục tiêu:

 • Chuẩn hóa quy trình tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình chuyển đổi chiến lược trọng yếu của Ngân hàng theo từng thời kỳ. Thực hiện quản lý theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo tiến độ các chương trình, dự án chuyển đổi phục vụ việc thực thi toàn hàng. Sắp xếp thứ tự ưu tiên và cân đối nguồn lực giữa các dự án chiến lược
 • Dự báo và xác định các vấn đề phụ thuộc, rủi ro có thể liên quan đến nhiều dự án, phòng ban trong Ngân hàng. Đồng hành và điều phối để giúp các dự án giải quyết các vấn đề phụ thuộc, rủi ro để đảm bảo tiến độ dự án.
 • Tham vấn, tư vấn Hội đồng điều hành (Exco)/ TGĐ phương án giải quyết các vấn đề phụ thuộc và vướng mắc giữa các dự án chuyển đổi, đảm bảo tiến độ cho các dự án đang chậm tiến độ;    

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Chuẩn hóa mẫu biểu quy chuẩn và thảo luận xác định phạm vi thành lập dự án cho các dự án chuyển đổi chiến lược.                                     
 • Dự báo và xác định các vấn đề phụ thuộc, rủi ro có thể liên quan đến nhiều dự án, phòng ban trong Ngân hàng:  Xác định các yếu tố phụ thuộc/rủi ro tiềm năng giữa các dự án qua việc tham gia các cuộc họp quan trọng của dự án; Phân tích, làm rõ các yếu tố phụ thuộc, vướng mắc giữa các dự án.
 • Quản lý, theo dõi tiến độ các chương trình/dự án chuyển đổi phục vụ việc thực thi chiến lược toàn hàng:
  • Tổng hợp báo cáo, tổ chức các cuộc họp định kỳ cập nhật tiến độ tình trạng các dự án/ sáng kiến toàn hàng, xem xét chia sẻ các vấn đề đã được thống nhất.
  • Nêu các lĩnh vực chưa giải quyết kèm theo dữ liệu thực tế và hỗ trợ cần có.                                                           
 • Tham vấn, tư vấn Hội đồng điều hành (Exco)/ TGĐ phương án giải quyết các vấn đề phụ thuộc và vướng mắc giữa các dự án chuyển đổi, đảm bảo tiến độ cho các dự án đang chậm tiến độ                                                                     
 • Tham vấn giải pháp và hỗ trợ TGĐ giải quyết một số vướng mắc, vấn đề trong quá trình triển khai chuyển đổi toàn hàng (bao gồm vấn đề trong hoặc ngoài phạm vi các dự án chuyển đổi chiến lược):
  • Phối hợp các NHCD, Khối hỗ trợ/phòng ban để xác định các vướng mắc, vấn đề trong quá trình triển khai chuyển đổi và tổ chức các cuộc họp cần thiết hỗ trợ giải quyết các vấn đề.                                                    
  • Huy động nguồn lực giữa các chương trình/dự án chuyển đổi toàn hàng. Nắm bắt, tổng hợp nguồn lực và đề xuất thứ tự ưu tiên hỗ trợ huy động nguồn lực giữa các dự án chuyển đổi phạm vi toàn hàng;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ                 

- Học vấn:  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế; Công nghệ thông tin

- Ngoại ngữ: Sử dụng tốt Tiếng Anh: đọc, viết, nghe, nói

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint                  

2. Kinh nghiệm                                                                                         

- Kinh nghiệm chuyên môn:  Kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong các dự án công nghệ, các dự án chuyển đổi, chuyển đổi số đặc biệt trong lĩnh vực tài chính , ngân hàng; có kinh nghiệm quản lý dự án

- Kinh nghiệm quản lý: Các kinh nghiệm quản trị dự án ( về mức độ senior :tương đương mức độ quản lý cấp trung trở lên)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng công nghệ/chuyển đổi số/chuyển đổi chiến lược hoặc dự án rủi ro, vận hành trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng,làm việc agile

3. Kiến thức                      

- Kiến thức chung:  Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về hành vi và nhu cầu KHDN

- Kiến thức chuyên môn:

 • Với mảng Công nghệ : Am hiểu về công nghệ, các hệ thống kiến trúc và vận hành về công nghệ của ngân hàng
 • Nắm bắt chuyên môn trong mảng công nghệ; đã từng trực tiếp làm, triển khai các dự án về công nghệ ,đặc biệt là các dự án phục vụ chuyển đổi số,làm việc theo phong cách agile
 • Có kiến thức và kỹ năng  phân tích thông tin ; tổng hợp báo cáo, quản trị dự án                                                                                        

4. Kỹ năng/Khả năng                         

- Năng lực hành vi/thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Tuân thủ quy định.

- Năng lực cốt lõi chung:

 • Triển khai xuất sắc/Khả năng làm việc hướng tới kết quả,
 • Khả năng giao tiếp & truyền thông,
 • Khả năng sáng tạo & liên tục cải thiện,
 • Khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức,
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi,
 • Khả năng tư duy Logic,
 • Khả năng đàm phán,
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức,
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác,
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực,
 • Khả năng phát triển con người,
 • Khả năng tư duy chiến lược,
 • Khả năng đánh giá và  ra quyết định,
 • Khả năng đánh giá vấn đề,
 • Khả năng giải quyết vấn đề,
 • Khả năng quản lý quá trình và triển khai công việc.

- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng, thị trường;
 • Kỹ năng phân khúc KH và xác định thị trường mục tiêu;
 • Kỹ năng xây dựng chiến lược MKT;
 • Kỹ năng xây dựng SP hoặc gói giải pháp cho KH,
 • Kỹ năng quản trị thương hiệu,
 • Kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông,
 • Kỹ năng xây dựng định vị giá trị sản phẩm và truyền thông hiệu quả;
 • Kỹ năng xây dựng, tổ chức và quản trị dự án MKT,
 • Kỹ năng Digital MKT; Kỹ năng xây dựng concept và phát triển nội dung (Content MKT);
 • Kỹ năng viết báo, phát triển nội dung và nắm bắt kỹ thuật truyền thông tạo cảm hứng;
 • Kỹ năng thiết kế đồ họa; Kỹ năng định hướng và phát triển ý tưởng sáng tạo;
 • Kỹ năng hỗ trợ thiết kế và sản xuất vật phẩm.  
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top