Cho vay chiết khấu

ThienTrucLamVy

Thành viên mới
Các Anh/ Chị giúp em câu này với ạ:
Ngày 15/9/Y Cty Thiên Thanh đã được NH giải quyết cho vay chiết khấu 1 hối phi8ếu có mệnh giá là 200.000.000 đồng, thời hạn của hối phiếu là 3 tháng, KH nắm giữ hối phiếu được 1,5 tháng, lãi suất chiết khấu là 10%/năm. Cty Thiên Thanh đề nghị lãnh bằng tiền mặt. Hối phiếu được phép truy đòi. Phí chiết khấu là 0.1%. NH dự thu vào cuối quý.
Yc: Tính số tiền Cty Thiên Thanh nhận được và định khoản các NV liên quan
Em làm bài như sau:
Lãi CK: 200Tr×(10%/360)×43ngày=2.39Tr
Phí CK: 200Tr×0.1%=0.2Tr
Số tiền KH nhận được: 200Tr-0.2Tr-2.39Tr
=197.41Tr
Anh/Chị giúp em hạch toán với ạ.
Em cảm ơn.
 


Top