Cho thuê tài chính là gì?

HồngNhung197

Super Moderator
Bank's User
Cho thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Bên cho thuê là các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Bên thuê là khách hàng.
Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê.
Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận.
Những đối tượng nào được thuê tài chính ? Mọi cá nhân và tổ chức đủ điều kiện theo bộ Luật Dân sự. Mời bạn xem thêm chi tiết tại mục Dành cho khách hàng tiềm năng
Thời hạn cho thuê được tính thế nào? Là khoảng thời gian tính từ thời điểm Công ty thanh toán khoản tiền đầu tiên cho nhà cung cấp tài sản đến khi khách hàng trả hết nợ gốc, nợ lãi thuê tài chính và các khoản chi phí khác đã được thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính giữa Công ty và khách hàng. Thời hạn cho thuê được thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất xuất kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của dự án đầu tư, nguồn vốn cho thuê tài chính của Công ty. Với tổ chức nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ thời điểm Công ty thanh toán khoản tiền đầu tiên cho nhà cung cấp đến thời điểm bắt đầu tính thời gian của kì hạn trả nợ thứ nhất, mà trong khoảng thời gian đó khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Thời gian ân hạn được quy định tùy thuộc loại hình tài sản.
Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho thuê tài chính đã được thoả thuận giữa Công ty và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuê tài chính cho Công ty.
Dự án/Phương án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống mà khách hàng gửi đến Công ty là một tập hợp những đề xuất; trong đó có nhu cầu thuê tài chính, cách thức sử dụng tài sản thuê và cách thức trả nợ thuê tài chính trong một khoảng thời gian xác định.

Khả năng tài chính của khách hàng là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng để bảo đảm hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán (bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán đối với khoản cho thuê tài chính đang được xem xét).
Tài sản thuê là các máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác được Công ty đứng ra mua theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản này trong suốt thời hạn cho thuê. Hiện nay, các công ty CTTC không được cho thuê bất động sản.

Lãi suất cho thuê cơ sở và lãi suất cho thuê tài chính cơ bản có ý nghĩa như thế nào?

Lãi suất cho thuê tài chính cơ sở và lãi suất cho thuê tài chính cơ bản là lãi suất tham chiếu để xác định mức lãi suất cho thuê cụ thể đối với từng khách hàng.
Các thủ tục thuê tài chính của Công ty? Mời bạn tham khảo Mục Dành cho KH tiềm năng
Thời gian xử lý hồ sơ cho thuê tài chính là bao lâu? Trung bình trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc, tuỳ thuộc vào độ phức tạp của dự án, việc cung cấp đầy đủ hồ sơ của khách hàng; cự ly khoảng cách.
Thuê tài chính có yêu cầu thế chấp tài sản không? Trong một số trường hợp đặc biệt, khách hàng được yêu cầu thế chấp tài sản để giảm thiểu rủi ro nhưng không bắt buộc. Thường thì khách hàng thuê tài chính tại VCBL không phải thế chấp tài sản.
Công ty có cho thuê các tài sản đã qua sử dụng? Có, với điều kiện các thiết bị máy móc đang còn hoạt động tốt, và được định giá bởi một cơ quan có thẩm quyền.
Ai là người định giá tài sản? Trong HĐ thuê tài chính với VCBL có ghi rõ, khách hàng có quyền lựa chọn, thỏa thuận với bên cung cấp về đặc tính kỹ thuật, giá cả, cách thức và thời hạn giao nhận, lắp đặt và bảo hành tài sản cho thuê. Như vậy giá trị tài sản do bên thuê thỏa thuận với nhà cung cấp, VCBL chỉ chịu trách nhiệm kiểm soát tính hợp lý của giá cả để quyết định hạn mức cho thuê tài chính
Tỷ lệ cho thuê? Tối đa 80% tổng giá trị tài sản tương ứng tỷ lệ trả trước tối đa của khách hàng là 20% tổng giá tri tài sản.

Tỷ lệ đặt cọc? Hay còn gọi là tỷ lệ ký quỹ, thường từ 0 – 5% tổng giá trị tài sản.
Giá chọn mua? 0.3% trị giá cho thuê nhưng không dưới 2 triệu VND và không vượt quá 30 triệu VND cho một hợp đồng thuê tài chính.
Kỳ trả nợ và lịch thanh toán? Kỳ trả nợ được thỏa thuận giữau Công ty và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng thanh toán tiền thuê của khách hàng và nguồn vốn cho thuê tài chính của Công ty. Kỳ trả nợ có thể theo tháng hoặc quý và số tiền trả nợ gốc mỗi kỳ có thể không bằng nhau. Lịch thanh toán sẽ được VCBL gửi đến khách hàng tối thiểu 2 ngày trước ngày đến hạn thanh toán.
Đồng tiền sử dụng trong Cho thuê tài chính? Việt Nam đồng (VND) hoặc ngoại tệ (USD/EUR). Mời bạn xem thêm điều kiện thuê bằng ngoại tệ trong mục Dành cho khách hàng tiềm năng
Chi phí thuê có được coi là chi phí hợp lý không? Tất cả các khoản phí do bên VCBL thuê đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ và đều được hạch toán như các chi phí hợp lý.
Việc mua bảo hiểm cho thiết bị thuê như thế nào? Bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm cho toàn bộ thời hạn thuê mặc dù việc thanh toán có thể được thực hiện thành nhiều lần.

Đối với khách hàng thuê xe, khi kết thức thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu có phải đóng thuế trước bạ không? Theo điểm g, điều 10 mục III phần I của thông tư số 95 /2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, Tài sản cho thuê của các công ty cho thuê tài chính chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê (kể cả trường hợp công ty cho thuê tài chính chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính cũng được coi là kết thúc thời hạn thuê) thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp này, chủ tài sản (bên thuê) phải xuất trình cho cơ quan Thuế:
- Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
- Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản.
-Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho thuê tài chính.
Tôi có thể thanh lý Hợp đồng thuê tài chính trước thời hạn không? Có. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn thanh lý hợp đồng trước khi hết 2/3 thời hạn thuê, một khoản phí trả trước hạn là 3% trên tổng dư nợ trả trước hạn sẽ được áp dụng với khách hàng đó.

Tôi muốn biết về Thủ tục Thanh lý? Trong trường hợp thanh lý trước hạn, khách hàng làm đơn xin thanh lý trước hạn trong đó ghi rõ lý do thanh toan toán trước hạn và gửi về VCBL. Trong trường hợp thanh lý khi hết thời hạn thuê như trong hợp đồng, VCBL sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết và tiến hành chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho khách hàng như thỏa thuận trong hợp đồng khi khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán với VCBL (như nợ gốc, lãi, giá chọn mua…)
Các chính sách ưu đãi về thuế có áp dụng với hình thức thuê tài chính? Điều 22 – Nghị định của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính ghi rõ “ Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này.”
 

donghanhlimousi

Nhân viên bị sa thải
Dịch vụ xe Limousine từ Hội an, Đà Nẵng, Huế,.. quý khách có nhu cầu thuê xe, đặt vé xe , liên hệ qua số điện thoại 1900.25.25.65
 
Top