Chiết khấu giấy tờ có giá giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nhat_thao

Thành viên tích cực
Ngày 31/6/2007, cty A đến Vietinbank xin vay chiết khấu các chứng từ sau"
-Trái phiếu mệnh giá 800tr, thời hạn 2 năm, LS 9%/nă. Ngày đáo hạn 7/1/2008. Lãi và gốc thanh toán 1 lần khi đáo hạn
- Trái phiếu chính phủ mệnh giá 700tr thời hạn 2 năm, LS 10%/năm, đáo hạn ngày 9/3/2008 trả lãi trước.
Vietinbank chấp nhận chiết khấu, LS chiết khấu là 12,6% / năm, tỷ lệ hoa hồng phí là 0,5%/chứng từ.
Yêu cầu: 1. Tính số tiền chiết khấu mà Vietin được hưởng
2. TÍnh số tiền ngân hàng thanh toán cho công ty A.
Em đang băn khoăn lắm. Giúp em với ạ.
 

nahevoli2512

Thành viên
Bài này mình mạn phép giải như sau nhé bạn:

_ Trái phiếu 1:
+ Lãi được nhận vào cuối kỳ: 800 x 9% x 2 = 144
+ Trị giá TP: 800 + 144 = 944
+ Thời hạn nhận chiết khấu: từ 31/06/2007 đến 07/01/2008 là 190 ngày (hic, tháng 6 mà có ngày 31 ah :-?)
+ Hoa hồng phí: 944 x 0.5% = 4.72
+ Lãi chiết khấu: 944 x 12,6% x 190 / 360 = 62.776
=> NH được hưởng: 4.72 + 62.776 = 67.496 (1)
=> CT A nhận được: 944 - 67.496 = 876.504 (2)

_ Tương tự cho TP 2:
+ Thời hạn nhận chiết khấu: từ 31/06/2007 đến 09/03/2008 là 251 ngày
+ Hoa hồng phí: 700 x 0.5% = 3.5
+ Lãi chiết khấu: 700 x 12.6% x 251 / 360 = 61.495
=> NH hưởng: 3.5 + 61.495 = 64.995 (3)
=> CT A nhận được: 700 - 64.995 = 635.005 (4)

(1) & (3) => NH hưởng do chiết khấu 2 TP: 67.496 + 64.995 = 132.491
(2) & (4) => CT A nhận được do chiết khấu: 876.504 + 645.005 = 1,511.509

Chúc bạn thành công nhé!
 

nhat_thao

Thành viên tích cực
Bài này mình mạn phép giải như sau nhé bạn:

_ Trái phiếu 1:
+ Lãi được nhận vào cuối kỳ: 800 x 9% x 2 = 144
+ Trị giá TP: 800 + 144 = 944
+ Thời hạn nhận chiết khấu: từ 31/06/2007 đến 07/01/2008 là 190 ngày (hic, tháng 6 mà có ngày 31 ah :-?)
+ Hoa hồng phí: 944 x 0.5% = 4.72
+ Lãi chiết khấu: 944 x 12,6% x 190 / 360 = 62.776
=> NH được hưởng: 4.72 + 62.776 = 67.496 (1)
=> CT A nhận được: 944 - 67.496 = 876.504 (2)

_ Tương tự cho TP 2:
+ Thời hạn nhận chiết khấu: từ 31/06/2007 đến 09/03/2008 là 251 ngày
+ Hoa hồng phí: 700 x 0.5% = 3.5
+ Lãi chiết khấu: 700 x 12.6% x 251 / 360 = 61.495
=> NH hưởng: 3.5 + 61.495 = 64.995 (3)
=> CT A nhận được: 700 - 64.995 = 635.005 (4)

(1) & (3) => NH hưởng do chiết khấu 2 TP: 67.496 + 64.995 = 132.491
(2) & (4) => CT A nhận được do chiết khấu: 876.504 + 645.005 = 1,511.509

Chúc bạn thành công nhé!
cảm ơn bạn nhé!!!!!!!!!!!! :)
 


Top