Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi U

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

toan0991

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Nguyễn An Toàn
Ngân hàng đã đỗ: BIDV
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng.
Nickname nhận Tín dụng: Toan0991
 

win1890

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Phạm Đức Thắng
Ngân hàng đã đỗ: lienvietpostbank
Vị trí: Chuyên viên khách hàng.
Nickname nhận Tín dụng: win1890
 

Tongpro

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Bùi Thành Tổng
Ngân hàng đã đỗ: Sacombank
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Nick name nhận tín dụng: tongpro
 

Tongpro

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

không biết admin có quên không mà sao chưa thấy cộng điểm tín dụng cho các banker mới vậy ta ?
 

nmtbi

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Nguyễn Minh Trí
Ngân hàng đã đậu: Vietcombank
Vị trí: Nhân viên Tín dụng
Nick name nhận tín dụng: nmtbi
 

kyoshiro244

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
Ngân hàng đã đỗ: Techcombank
Vị trí:RBO
Nickname nhận Tín dụng:kyoshiro244
 

havanluat

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Chương trình hay quá
 
Last edited by a moderator:

hamanhphu

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Hà Mạnh Phú
Ngân hàng đã đỗ: Vietinbank
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng.
Nickname nhận Tín dụng: hamanhphu
 

bobimebi

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên:Trần Ngọc Mai
Ngân hàng đã đỗ:Techcombank
Vị trí:Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
Nickname nhận Tín dụng:bobimebi
 

thanhkus

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên:Hồ Thiên Thanh
Ngân hàng đã đỗ:HDBank
Vị trí: CV QHKH
Nickname nhận Tín dụng:thanhkus
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top