Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

thanh89

Thành viên
1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:
a. Dòng tiền của dự án tăng
b. Dòng tiền của dự án giảm
c. Dòng tiền của dự án không thay đổi d. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi
Nếu khái niệm "dòng tiền" ở đây không tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền, thì đáp án c đúng.
Nếu khái niệm "dòng tiền" ở đây có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền, thì không có đáp án nào đúng.
4. Tỷ lệ chiết khấu là:
a. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0
b. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát
c. Lãi suất cho vay
d. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án
e. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tự đã bao gồm hoặc không bao gồm tỷ lệ lạm phát.
Đáp án d đúng. Nó chính là WACC.
6. Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu
a. Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn
b. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên
c. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác
d. Sản lượng toàn cầu giảm
Đáp án c đúng. Tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng: VND/USD tăng -> VND lên giá hoặc USD giảm giá hoặc cả 2.
a. Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn -> Dự trữ ngoại tệ giảm dẫn đến ngoại tệ tăng giá theo quy luật cung cầu -> Loại
b. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên -> Cầu ngoại tệ tăng dẫn đến ngoại tệ tăng giá -> Loại
c. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác -> Lạm phát nước ta thấp hơn lạm phát nước khác -> Đồng tiền của ta mất giá chậm hơn đồng tiền nước khác -> Đồng tiền của ta tăng giá so với ngoại tệ -> Đúng.
d. Sản lượng toàn cầu giảm -> Quá chung chung, không biết nước nào giảm nhiều hơn, không xác định được hướng đi của dòng tiền đầu tư -> Loại câu này.
 

like8toyou

Verified Banker
mình có thắc mắc, thời gian ân hạn ko trả nợ gốc là đúng rồi, nhưng có phải trả lãi vay k, mình search trên mạng thì thấy nơi bảo có, nơi bảo k, các a chị làm ở ngân hàng giúp e với :(
 

haidang713

Thành viên tích cực
Câu 1. Giải thích như vậy là chưa thuyết phục. Khấu hao tuy ko phải là dòng tiền thực chi, ko tác động trực tiếp vào dòng tiền ( tức ko phải là dòng tiền chi) nhưng nó lại có tác động gián tiếp thông qua lá chắn thuế.
Vì vậy mà người ta mới có chuyện là nên thực hiên chính sách khấu hao nhanh, hay khấu hao chậm.
Và khi thẩm định tài chính thì người ta tính đến giá trị thời gian của dòng tiền.
Nhìn bề ngoài thì thấy thế này
OCF=EAT+ D + I
Mà để có EAT thì người ta đã trừ D ra ngay phần chi phí bây giờ phải cộng lại do ko phải thực chi. Như vậy nhìn có vẻ D ko tác động đến dòng tiền
Tuy nhiên tính đến dòng tiền ròng cuối cùng thì chúng ta phải trả thuế trước.
Tóm lại vì thuế là khoản chúng ta phải thực trả, tức là dòng tiền chi của dự án. Nhưng khi tính thuế thì nó có tác động của khấu hao. Vì vậy khấu hao có tác động gián tiếp đến dòng tiền.

Chúng ta có 2 cách tính
Theo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp OCF= EAT + D + I. Mà để tính EAT thì phải thông qua thuế ( đây là trên quan niệm tổng đầu tư, tức phần thẩm định tài chính của 1 ngân hàng) Còn với quan niệm chủ đầu tư thì không cần phải cộng I lại.
Theo dòng tiền: OCF= CF + Dt +It . Nhìn cái này thì chúng ta thấy rất rõ là dòng tiền đang chịu tác động của khấu hao. ( tính như vầy thì suất chiết khấu ko có lá chắn thuế hoặc OCF= CF +Dt nếu suất chiết khấu có lá chắn thuế).

Một ví dụ
Ta có dữ liệu thế này: Dự án hoạt động trong 5 năm
Doanh thu= tiền hàng năm :120
Chi phí = tiền hàng năm: 80
TSCĐ 50
Thuế 25%
Nếu khấu hao trong 5 năm
Dòng tiền hàng năm trong 5 năm
* Tính theo LCTT gián tiếp
-->EBIT= 30= EBT
EAT= 30*0,75= 22,5
EAT bằng 7.5 hàng năm.
OCF= EAT + D = 22,5 + 10= 32,5
* tính theo ngân lưu
OCF= CF*(1-t)+Dt =40 *0,75 + 10*0,25= 32,5

Nếu khấu hao trong 2 năm
Dòng tiền 2 năm đầu
* tính theo LCTT gián tiếp
EBIT= 120-80-25=15=EBT
EAT=15*0,75=11,25
OCF= 11,25 + 25 = 36,25
* Tính theo ngân lưu
OCF= 40*0,75 + 25*0,25= 36,25
Dòng tiền 3 năm cuối:
OCF= 40*0,75+ 0*0.25= 30

Nếu không tính đến giá trị thời gian của tiền:
Tổng dòng tiền ở PA1= 32,5*5=162,5
Tổng dòng tiền ở PA2= 36,25*2+ 30*3= 162,5
Dòng tiền của dự án KHÔNG ĐỔI.




---------- Post added 21-11-2011 at 02:32 PM ----------

mình có thắc mắc, thời gian ân hạn ko trả nợ gốc là đúng rồi, nhưng có phải trả lãi vay k, mình search trên mạng thì thấy nơi bảo có, nơi bảo k, các a chị làm ở ngân hàng giúp e với :(
Ân hạn là khoảng thời gian từ ngày khách hàng nhận tiền vay lần đầu tiên cho đến ngày trước liền kề ngày bắt đầu của kỳ hạn trả nợ gốc đầu tiên.
NH thường ân hạn ở những khoản thời gian doanh nghiệp đang trng quá trình xây dựng mà ko có nguồn thu.
Khi đó: trong thời gian xây dựng
-Lãi phát sinh nhưng không thực chi ( tức không phải trả cho NH) sẽ được nhập gốc vay. Nếu đủ điều kiện vốn hóa thì đưa vào chi phí TSCĐ và tính khấu hao.
-Nếu lãi phát sinh thực chi ( phải trả lãi cho NH) thì không nhập gốc vay. Nếu đủ diều kiện vốn hóa thì đưa vào chi phí TSCĐ và tính khấu hao.
Như vậy, lãi trả hay không trả trong thời gian ân hạn là do thỏa thuận trong hợp đồng.

---------- Post added 21-11-2011 at 03:09 PM ----------

22. Trong điều kiện giao hàng nào dưới đây, rủi ro về hàng hoá thuộc về người mua khi hàng đã được giao qua lan can tàu?
a. FOB
b. CIF
c. CFR
d. cả a, b và c
e. Không có trường hợp nào

a << FOB
Free On Board (FOB) hay còn có nghĩa là miễn trách nhiệm trên Boong tàu nơi đi. (Bên bán hàng chỉ chịu rủi ro và chi phí đem hàng đến cảng, trước khi hàng hóa xếp lên tàu)

=> Bên mua hàng phải chịu toàn bộ các rủi ro diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng.
Cả a b c đều đúng.
CIF và CFR người bán hàng phải trả chi phí vận chuyển đến đích, nhưng rủi ro vẫn là thuộc người mua từ khi hàng on board.

---------- Post added 21-11-2011 at 03:16 PM ----------

30. Vai trò của ngân hàng phát hành
a. Thông báo L/C
b. Kiểm tra hàng hoá
c. Mở và thanh toán L/C
d. Kiểm tra chứng từ e. a và c
f. c và d
g. a và d
g << a & d.
Ngân hàng phát hành L/C (Issuing bank) có 2 chức năng là thông báo mở L/C & kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ (The correctness of document
NHPH có trách nhiệm 1:mở và thanh toán LC. 2: kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ theo các quy định trong đơn xin mở LC của người mở LC.
 
Last edited by a moderator:

haidang713

Thành viên tích cực
32. Khách hàng A dùng sổ tiết kiệm 1000USD mở tại ngân hàng để thế chấp khoản vay và được ngân hàng chấp nhận. Kế toán theo dõi sổ tiết kiệm trên vào:
a. Tài khoản nội bảng
b. Tài khoản ngoại bảng
c. Không có câu nào đúng
b. Tài khoản ngoại bảng.
34. Công ty B được ngân hàng cho vay 600 triệu VND để thanh toán tiền mua NVL cho đối tác của công ty là công ty D có tài khoản tại cùng ngân hàng. Bạn cho biết, khi kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên thì sự biến động của bảng cân đối kế toán sẽ như thế nào?
a. Nguồn vốn tăng, tài sản tăng
b. Nguồn vốn tăng, tài sản giảm
c. Nguồn vốn và tài sản không đổi( hoàn béo trả lời)
a. Nguồn vốn tăng, tài sản tăng.
36. Công ty A vay tiền của ngân hàng đến ngày trả lãi, công ty A phải trả 50tr VND nhưng trên tài khoản của công ty chỉ có 30tr. Thanh toán viên hạch toán thu 30tr, phần còn lại cho vào lãi tiền vay khách hàng chưa trả. Hai bút toán này lần lượt là:
a. Ngoại bảng
b. Nội bảng
c. Một nội bảng và một ngoại bảng( hoàn béo giải)
d. Không có câu nào đúng
NH ko có quyền làm như vậy. Trừ khi trong hợp đồng tín dụng có quy định NH được quyền tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán lãi và gốc.
39. Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dựa trên:
a. Giá trị hiện tại
b. Chi phí lịch sử
c. Giá thị trường
d. Khả năng sinh lợi
b. Chi phí lịch sử.
Kế toán khi hạch toán đảm bảo nguyên tắc giá gốc ( hay còn gọi là nguyên tắc chi phí quá khứ, chi phí lịch sử).
47. Các công ty mua hoặc bán hợp đồng kỳ hạn là để:
a. Huy động vốn cho hoạt động kinh doanh
b. Đầu cơ
c. Tự bảo hiểm
d. Các câu trên đều đúng
Hoạt động bình thương của công ty khi mua hoặc bán kỳ hạn là để tự bảo hiểm. Không phải hoạt động của một speculator ( nhà đầu cơ).
Cũng ko hiểu ý huy động vốn cho hoạt động kinh doanh nào trong ki mua kỳ hạn.
Chọn C.

Các câu còn lại tương tự bạn SYDT.
 
Last edited by a moderator:

hanbtn87

Thành viên tích cực
NH ko có quyền làm như vậy. Trừ khi trong hợp đồng tín dụng có quy định NH được quyền tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán lãi và gốc.
Cái này NH được quyền làm bạn nhé, có trong quy định về mở và sử dụng tài khoản tại NHNN và các TCTD đấy. Đáp án là C.
 

hanbtn87

Thành viên tích cực
Cho mình xin cái quy định đó.
Lên google search nhé, QĐ 1284/2002/QĐ-NHNN, Điều 11 - Quyền của NH. Thông tin là phẳng mà, sao k tự tìm đi.
 
Last edited by a moderator:


Top