Câu hỏi đúng sai

Bích Tuyềnnhcs

Thành viên
Mọi người giải đáp câu này giúp mình với.
- Chuyển tiền điện tử áp dụng phương thức kiểm soát tập trung, đối chiếu tập trung tại trung tâm thanh toán. Đúng/ sai. Giải thích
 
Top