HOT Cẩm nang vị trí Quan hệ Khách hàng - Hiểu biết Hệ thống Ngân hàng (P1)

Tờ Rung

Verified Banker
Mình làm IT kiêm luôn hành chính trong ngân hàng nhỏ nhỏ-NCB, tuy không liên quan kinh doanh nhưng đọc cũng mở mang đầu óc. :D
 


Top