hancafe

Thành viên mới
Mình đọc trong sách của HVNH thì thấy ghi nhu cầu vốn lưu động cho SXKD bình quân = Tổng chi phí SXKD (đối với DNSX) or Doanh số bán theo giá vốn (DN lưu thông)/ Vòng quay vốn lưu động.
Nhưng khi áp dụng vào bài tập đề thi thẩm định MB năm 2010, mình lại thấy giải họ ghi
Nhu cầu vốn lưu động = (Doanh thu - khấu hao - thuế VAT phải nộp - LN dự kiến)/ Vòng quay vốn lưu động.
2 công thức tất nhiên ra 2 đáp án khác nhau. Bạn nào cho mình công thức đúng và giải thích dùm mình với. Thanks!
 
Top