Cách tìm kiếm khách hàng cá nhân năm 2021

Ân Nguyễn 111

Thành viên mới
Mình muốn mở ra 1 topic về cách tìm kiếm khách hàng cá nhân năm 2021 . Không biết mọi người có cao kiến nào có thể đóng góp để anh em tín dụng mình cùng nhau đạt kpi không ạ
 


Top