CÁC TỪ TIẾNG ANH VIẾT TẮT TRONG NGÂN HÀNG

Anth

Adm
CÁC TỪ TIẾNG ANH VIẾT TẮT TRONG NGÂN HÀNG

 1. ANDE: Mạng Lưới Các Doanh Nghiệp Phát Triển vùng
 2. Aspen ATM: Máy Rút Tiền Tự Động
 3. BD: Phát Triển Kinh Doanh
 4. BRIC: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc
 5. CAGR: Tỷ Lệ Tăng Trưởng Hàng Năm Tổng Hợp
 6. CFO: Trưởng Phòng/Giám đốc Tài Chính
 7. CRM: Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng
 8. EBL: Ngân hàng Eastern Limited
 9. EBRD: Ngân Hàng Tái Thiết và Phát Triển Châu Âu
 10. EM: Các Thị Trường Mới Nổi
 11. EMPEA: Hiệp Hội Cổ Phần Tư Nhân trong Các Thị Trường Mới Nổi
 12. EWS: Các Dấu Hiệu Cảnh Báo Ban Đầu
 13. FI: Định chế Tài Chính
 14. FELEBAN: Liên Đoàn Các Ngân Hàng Châu Mỹ La-tinh
 15. FS: Báo cáo Tài Chính
 16. FY: Năm Tài Khóa
 17. GDP: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội
 18. GM: Tổng Giám Đốc Điều Hành
 19. HQ: Trụ Sở Chính
 20. IDB: Ngân Hàng Phát Triển Liên Mỹ
 21. IFC: Tổ chức Tài Chính Quốc Tế
 22. IIC: Tập Đoàn Đầu Tư Liên Mỹ
 23. IT: Công Nghệ Thông Tin
 24. LE: Doanh Nghiệp Cỡ Lớn
 25. ME: Doanh Nghiệp Cỡ Vừa
 26. MFI: Microfinance Institution
 27. MIF: Quỹ Đầu Tư Đa Phương
 28. MIS: Hệ Thống Quản Lý Thông Tin
 29. MOEA: Bộ Kinh Tế (Đài Loan)
 30. MSME: Doanh Nghiệp Vi Mô, Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ
 31. NGO: Tổ Chức Phi Chính Phủ
 32. NPL: Nợ xấu /Khoản vay không thực hiện
 33. OECD: Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế
 34. P&L Báo cáo lãi lỗ PE Cổ Phần Tư Nhân
 35. POF: Tài trợ Hợp Đồng Mua
 36. RM: Người phụ trách Quan Hệ (Quản Lý)
 37. ROA: Hệ số sinh lời trên tài sản
 38. SBA: Quản trị Doanh Nghiệp Nhỏ
 39. SE: Doanh Nghiệp Nhỏ
 40. SME: Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ
 41. SRA: Chuyên Gia Tư Vấn thường trú Cao cấp
 42. TA: Trợ Giúp Kỹ Thuật
 


Top