Các bạn giúp mình bài tập hạch toán này với kế toán NH

Ruby_blue_89

Thành viên
Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. (Trả lãi sau)
1, Ngày 1/8/200x tới rút tiền
2, Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn
3, Ngày 5/8/200x khách hàng tới rút gốc và lãi
4. Ngày 3/9 khác hàng tới rút tiền
5, Cũng các ngày như trên trả lãi trước
Các bạn cùng thao luận giúp mình với! thanks nhiều

Trường hợp trả lãi trước:
1,Trường hợp 1: Ngày 1/8/200x Kh đến rút tiền:
- Ngày 1/5/200x: Số tiền lãi trả trước cho KH A là: 50tr*0.9%*3=1.35tr
Nợ: TK 388: 1.35tr
Nợ: TK 1011: 48.65 tr
Có: Tk 4232/3 tháng/ KH A: 50tr
- Ngày 1/6/200x:
Nợ: TK 801: 0.45tr
Có: Tk 388: 0.45tr
- Ngày 1/7/200x: Ht lãi như trên
- Ngày 1/8/200x: Giả sử Nh chạy lãi đầu ngày:
Nợ: TK 4232/ 3 tháng/ KH A: 50tr
Có: TK 1011: 50tr

2, Trường hợp 2: Ngày 16/7/200x: Kh đến rút tiền trước hạn:
- Bt1: Thoái chi lãi( toàn bộ 2 tháng)
Nợ: TK 388: 0.9tr
Có: TK 801: 0.9tr
Lãi thực trả cho KH là: (48.65*0.3%*77)/30=0.374tr
- Bt2:
Nợ: Tk 4232/3 tháng/ KhA: 50tr
Nợ: Tk 801: 0.374tr
Có: Tk 388: 1.35tr
Có: Tk 1011: 49.024tr
 

Ruby_blue_89

Thành viên
Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. (Trả lãi sau)
1, Ngày 1/8/200x tới rút tiền
2, Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn
3, Ngày 5/8/200x khách hàng tới rút gốc và lãi
4. Ngày 3/9 khác hàng tới rút tiền
5, Cũng các ngày như trên trả lãi trước
Các bạn cùng thao luận giúp mình với! thanks nhiều

3, Trường hợp 3: Ngày 5/8/200x Kh tới rút tiền --> Rút quá hạn
- Ngày 1/8/200x: KH không đến rút tiền, Nh sẽ lập cho Kh 1 tài khoản tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương ( 3 tháng), theo mức lãi suất hiện hành.
Nợ: Tk 4232/ 3 tháng / KHA: 50tr
Có: Tk 4232/ 3th mới/ KHA: 50tr
- Ngày 5/8/200x: Số tiền lãi Kh nhận được là: (50tr*0.3%*5)/30=0.025tr
Nợ: Tk4232/ 3th mới/KHA: 50tr
Nợ: Tk 801: 0.025tr
Có: Tk 1011: 50.025tr
 

blue1991989

Thành viên
3, Trường hợp 3: Ngày 5/8/200x Kh tới rút tiền --> Rút quá hạn
- Ngày 1/8/200x: KH không đến rút tiền, Nh sẽ lập cho Kh 1 tài khoản tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương ( 3 tháng), theo mức lãi suất hiện hành.
Nợ: Tk 4232/ 3 tháng / KHA: 50tr
Có: Tk 4232/ 3th mới/ KHA: 50tr
- Ngày 5/8/200x: Số tiền lãi Kh nhận được là: (50tr*0.3%*5)/30=0.025tr
Nợ: Tk4232/ 3th mới/KHA: 50tr
Nợ: Tk 801: 0.025tr
Có: Tk 1011: 50.025tr[/QUOT

bạn ơi, hạch toán Trả lãi trước với ngày 3/9 khách hàng tới rút tiền đi bạn

- - - Updated - - -

3, Trường hợp 3: Ngày 5/8/200x Kh tới rút tiền --> Rút quá hạn
- Ngày 1/8/200x: KH không đến rút tiền, Nh sẽ lập cho Kh 1 tài khoản tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương ( 3 tháng), theo mức lãi suất hiện hành.
Nợ: Tk 4232/ 3 tháng / KHA: 50tr
Có: Tk 4232/ 3th mới/ KHA: 50tr
- Ngày 5/8/200x: Số tiền lãi Kh nhận được là: (50tr*0.3%*5)/30=0.025tr
Nợ: Tk4232/ 3th mới/KHA: 50tr
Nợ: Tk 801: 0.025tr
Có: Tk 1011: 50.025tr[/QUOT

bạn ơi, hạch toán Trả lãi trước với ngày 3/9 khách hàng tới rút tiền đi bạn
 

Ruby_blue_89

Thành viên
Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. (Trả lãi sau)
1, Ngày 1/8/200x tới rút tiền
2, Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn
3, Ngày 5/8/200x khách hàng tới rút gốc và lãi
4. Ngày 3/9 khác hàng tới rút tiền
5, Cũng các ngày như trên trả lãi trước
Các bạn cùng thao luận giúp mình với! thanks nhiều

4, Trường hợp 4: Ngày 3/9 KH tới rút tiền:
- Ngày 1/8/200x: KH không đến rút tiền, Nh sẽ lập cho Kh 1 tài khoản tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương ( 3 tháng), theo mức lãi suất hiện hành.
Nợ: Tk 4232/ 3 tháng / KHA: 50tr
Có: Tk 4232/ 3th mới/ KHA: 50tr
- Ngày 1/9/200x: Hạch toán lãi:
Nợ: Tk 801: 50tr*0.9%=0.45tr
Có: Tk 4913: 0.45tr
- Ngày 3/9/200x: Kh tới rút tiền:
Bt1: Thoái chi lãi:
Nợ: 4913: 0.45tr
Có: 801: 0.45tr
Số tiền lãi Kh thực tế nhận đc là: (50tr*0.3%*33)/30=0.165tr

Bt2: Nợ: Tk 4232/ 3th mới/KHA:50tr
Nợ: TK 801: 0.165tr
Có: Tk 1011: 50.165tr
 

Ruby_blue_89

Thành viên
He, bạn Blue1991989 xem và có ý kiến rì thì reply lại cho tớ nha!!

- - - Updated - - -

Í quên, cả mọi người nữa
 

blue1991989

Thành viên
hi, minh xem roi. Nhờ bạn mà mình được củng cố kiến thức hơn đó, thanks bạn nhiều nhé!
mà bạn giải câu cuối luôn đi, ngày 3/9 khách tới rút (trả lãi trước) đó

- - - Updated - - -

ax,sorry, mình thấy bạn giải câu cuối rồi
 

blue1991989

Thành viên
ruby_blue_89 thi ở chi nhánh nào vậy?
mà hình như bạn bằng tuổi mình, bạn làm ở đâu chưa?
 

Ruby_blue_89

Thành viên
Hi, hi, không có rì đâu mà Blue1991989.
Đợt nè tớ thi Nông nghiệp, chắc là tớ và Blue bằng tuổi nhau rùi 89
Thế Blue thi ở đâu vậy? Tớ đang làm Kế toán rùi, blue đi làm chưa nhỉ?
 

kira_28

Thành viên tích cực
ban ruby ơi, mình thấy phần tính lãi thực tế cho khách hàng khi rút trước hạn hay quá hạn (trước hạn đối với kỳ hạn mới) bạn tính số ngày thực gửi chưa đúng rùi. không tính ngày khách hàng đến rút bạn nhé, như nghiệp vụ 3 là 4 ngày thôi bạn ạ.
 

wildford

Thành viên tích cực
cho thêm thông tin về thời điểm dự chi lãi của NH đi bạn!
 
Top