Các anh chị giúp em câu hỏi sau với ạ!!!

bebuthaophuong

Thành viên mới
Ngân hàng Thương mại Nhật Bản (Osaka Commercial Bank - OSB), nhận chỉ thị nhờ thu theo điều kiện D/P từ ngân hàng chuyển chứng từ là Bank of Vietnam (BOV). Ngày 18/5/20xx, ngân hàng OSB đòi tiền người mua nhưng ngừoi mua từ chối thanh toán. OSB giữ bộ chứng từ và thông báo việc người mua từ chối thanh toán cho BOV và xin chỉ thị cách xử lý bộ chứng từ này. Trong khi OSB chưa nhận được chỉ thị từ BOV thì ngày 23/5/20xx, người mua lại đề nghị thanh toán tiền hàng và yêu cầu OSB giao bộ chứng từ. OSB chấp nhận đề nghị của người mua, đồng thời giao bộ chứng từ cho người Mua đi nhận hàng. Ngày 24/5/20xx, khi OSB tiến hành lập lệnh chuyển tiền cho người xuất khẩu thì lại nhận được lệnh của nhà xuất khẩu, thông qua BOV yêu cầu chuyển trả bộ chứng từ. Măc dù OSB đã giải thích toàn bộ sự việc với BOV. Tuy nhiên, BOV không chấp nhận và dọa kiện OSB.
Từ tình huống trên, yêu cầu:
1. Vẽ sơ đồ và thuyết minh quy trình thanh toán nhờ thu trong tình huống trên?�
2. Cho biết: bên nào có lỗi? Tại sao?�
2. Theo bạn, người xuất khẩu Việt Nam và BOV có nên kiện OSB không? Tại sao?
 


Top