BT: Lựa chọn dự án đầu tư & tính NPV của phương án?

hoasbmt

Verified Banker
po tay, chỉnh quái cái bảng ko đc.
124 từ năm 2-6
137,5 từ năm 3-6
do ko vào đúng vị trí đó mà, lệch cột thôi.
nhưng mình ko nghĩ là tính KH theo từng lần trả tiền mua TSCĐ như vậy.
Thứ 2 là ko thể quy cái giá trị đầu tư của các năm sau về năm đầu tiên để tính khấu hao như thế được. minh ko hiểu câu này
 
Last edited by a moderator:

tuanhung1202

Thành viên tích cực
po tay, chỉnh quái cái bảng ko đc,
124 từ năm 2-6
137,5 từ năm 3-6
do ko vào đúng vị trí đó mà
nhưng mình ko nghĩ là tính KH theo từng lần trả tiền mua TSCD như vậy


Giá trị Kh chỉ được tính trên giá trị nguyên giá + cp vận chuyển lắp đặt chạy thử, năm đầu bạn chỉ có 1050 làm sao bạn cộng gộp với giá trị khấu hao những năm sau rồi trích được như vậy được.

1 phần nữa là khấu hao đáng nhẽ trích năm 2 hoặc năm 3, bây giờ bạn lại bắt nó chịu thêm 1 năm nữa.
 

potaytui

Verified Banker
"VAS03: Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”."
=> Chi phí khấu hao chính xác là 2100/6 = 350/năm chứ không thể là 2042/6 = 340.33/năm được
 

tuanhung1202

Thành viên tích cực
"VAS03: Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”."
=> Chi phí khấu hao chính xác là 2100/6 = 350/năm chứ không thể là 2042/6 = 340.33/năm được


Vậy theo bạn với trường hợp của Phương Án 2 thì tính khấu hao như nào để chính xác nhất
 

fucasoul

Thành viên tích cực
"VAS03: Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”."
=> Chi phí khấu hao chính xác là 2100/6 = 350/năm chứ không thể là 2042/6 = 340.33/năm được

Qúa chuẩn!
TH này khấu hao tính dựa theo giá mua TS trả ngay( PA2 quy về PV để lựa chọn cách thức mua TS thôi)
TH mà bài tập họ chỉ cho số tiền mua trả chậm mà không cho giá mua TS trả ngay thì mới áp dụng tính Khấu hao theo giá PV thôi
 

tuanhung1202

Thành viên tích cực
Qúa chuẩn!
TH này khấu hao tính dựa theo giá mua TS trả ngay( PA2 quy về PV để lựa chọn cách thức mua TS thôi)
TH mà bài tập họ chỉ cho số tiền mua trả chậm mà không cho giá mua TS trả ngay thì mới áp dụng tính Khấu hao theo giá PV thôi


Chung kết đi các bạn ơi, mình bắt đầu loạn đáp án :))
 

dongchung13

Thành viên
Của bác tanmafia là chính xác rồi. Khấu hao 2100/6=350. Bác potaytui cũng nói rõ còn gì.
 

tanmafia

Kẻ mà ai cũng biết là ai
Giá trị Kh chỉ được tính trên giá trị nguyên giá + cp vận chuyển lắp đặt chạy thử, năm đầu bạn chỉ có 1050 làm sao bạn cộng gộp với giá trị khấu hao những năm sau rồi trích được như vậy được.

1 phần nữa là khấu hao đáng nhẽ trích năm 2 hoặc năm 3, bây giờ bạn lại bắt nó chịu thêm 1 năm nữa.

Vấn đề trích khấu hao mình đã giải thích ở reply #18 rồi mà, bạn đọc lại xem nhé.
 


Top